List mojim dvom synom-tínedžerom: Prečo by mladí evanjelici mali chodiť do kostola?

Chlapci, nikdy som Vám netvrdil, že „ste budúcnosť cirkvi“. A nikdy nebudem. V Biblii sa píše, že cirkev je vybudovaná „na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus“ (Ef 2:20). Ježiš je budúcnosť cirkvi. Ježiš je „ten istý včera i dnes i naveky” (Žid 13:8). On má budúcnosť a rovnako ju má aj každý, ktorý je s ním spojený. Preto je mojim a maminým najväčším želaním, aby ste boli spojení s Ježišom. Preto som Vás nehcal pokrstiť. Preto sme Vám ako malým čítali biblické príbehy. Preto si vždy, keď sa nám podarí všetkým zísť pri stole, robíme spoločné...

Kvíz – Katechizmus Dr. Martina Luthera

Pre konfirmandov, ktorí si chcú hravou formou overiť svoje vedomosti. A nie len pre nich. Kvíz môžete robiť na PC alebo na smartfóne, keď si stiahnete aplikáciu Quizlet (zdarma). 1. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Sviatosť Večere Pánovej 2. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Sviatosť krstu svätého 3. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Modlitba Pánova s vysvetlením 4. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Modlitba Pánova 5. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Všeobecná viera kresťanská s vysvetlením … http://quizlet.com/Evanjelik/folders/maly-katechizmus-dr-martina-luthera

Najbližšie Európske stretnutie mladých Taizé bude v Prahe

Brat Alois, prior ekumenickej komunity Taizé oznámil miesto najbližšieho európskeho stretnutia týmito slovami: „Bude sa konať od 29. decembra 2014 do 2. januára 2015. Zídeme sa v meste, ktoré sa nacháda v samom strede Európy. Bude to mesto Praha.“ Meno mesta, ktorej cirkevní predstavitelia pozývajú bratov z Taizé, aby zorganizovali koncoročné stretnutie sa v posledných rokoch oznamuje vždy počas spoločnej modlitby predchádzajúceho stretnutia. Tentokrát to bolo 30. decembra 2013 v štrasburskej katedrále, za prítomnosti desiatok tisíc mladých a menej mladých, ktorí sa spolu modlili priamo v Štrasburgu alebo prostredníctvom on-line vysielania. V mene cirkví zjednotených v Ekumenickej rade cirkví Českej...

Stretnutie s dvojnásobným olympijským víťazom v Szczyrku,Poľsko

Ev. lut. cirkevný zbor v Szczyrku, Poľsko, pod vedením miestneho duchovného Jana Byrta už po tretí raz zorganizoval stetnutie so známym poľským športovcom. Stretnutie sa konalo pod mottom:” Boh, viera, rodina, šport – čo pre mňa znamenajú?” Na toto stretnutie tentoraz pozvali dvojnásobného víťaza vo vrhu guľou z OH v Pekingu a v Londýne -Tomasza Majewskeho.Na stretnutie prišlo mnoho mladých, ktorí hosťa zahrnuli množstvom otázok. (www.luteranie.pl)

Stretnutie mládeže z Taizé v Helsinkách

28.-30. septembra t.r. bolo v hlavnom meste Fínska sregionálne stretnutie mládeže z ekumenického hnutia Taizé pre severnú Európu. Zúčastnili sa ho mládežnícke skupiny zo Škandinávie, Fínska, pobaltských krajín a severozápadného Ruska. Prístrešie na ubytovanie a raňajky poskytli fínske rodiny. Všetky podujatia sa konali v katedrále. vo veľkom stane a na námestí pred katedrálou. Bolo to prvé stretznutie vo Fínsku, preto organizátori mali starosti s veľkým počtom mladých, ale podujatie sa celkom vydarilo. Boli to väčšinou modlitby, spevy, čítania Písma, meditácie., tvorivé dielne a bohoslužby. Popri tom si našli čas aj na prehliadku pamätihodností Helsínk. (www.liuteronai.lt)

“Budúcnosť cirkvi” – téma zhromaždenia evanjelickej mládeže v Rakúsku

Od 9. do 11. novembra t.r. sa Bad Goisern konalo výročné zhromaždenie Evanjelickej mládeže v Rakúsku. Témou bola “Budúcnosť cirkvi”. K téme sa konali prednášky, biblická práca, tvorivé dielne. Na záver stretnutia mladí pribili na dvere ev. kostola 20 výpovedí. Vyvrcholením podujatia boli nedeľné služby Božie spolu s tamojším cirkevným zborom. (www.evang.at)

Jesenné dni mládeže vo Fínsku

V dňoch 2.-4. novembra 2012 sa v Toijala,Fínsko konali tzv. jesenné dni mládeže hovoriacich švédsky vo Fínsku. Zišlo sa ich tam 700. Počas týchto dní mladí mali reflektovať, čo je v ich vlastnom živote bezpečnosťou: je to Boh, mama, oni sami alebo zmes toho všetkého. Prostriedkami na rozmýšľanie boli rozhovory, pobožnosti, bohoslužby, tvorivé dielne a hudba. Hlavným rečníkom bol komik Johan Grundén z Udevalla, Švédsko. Celú akciu riadili a viedli farárka Maria Sundblom- Lindberg a vedúci práce s mládežou Mats Fontell. Jesenné dni zorganizoval Zväz kresťanských študentov (FKS) založený roku 1947, ktorý takéto akcie pravidelne konáva od roku 1950. (evl.fi)

Ako zasiahnúť dospelú mládež v cirkvi?

28. septembra až 2. októbra t.r. sa v medzinárodnom centre v Mandale konalo stretnutie mládeže Nórskej cirkvi. Témou prednášok a diskusií bolo, ako môže cirkev lepšie zasiahnúť dospelú mládež vo veku 18-30 rokov, ktorá v cirkvi je veľmi mizerne zastúpená. Kým v cirkvi sa ešte dosť dobre pracuje s deťmi a dorastom, táto skupina mladých v cirkvi citeľne chýba. Preto sa experti zaoberajú aj otázkami, ako treba kázať a vykonávať bohoslužby ,aby zaujali túto sociálnu skupinu. Keďže téma je veľmi ožehavá a komplikovaná, budú v nej pokračovať aj v apríli na budúci rok 2013 na synode Nórskej cirkvi v Kristiansande s témou "Cirkev 18-30"...

Spoločný slovensko-maďarský detský tábor pre rast viery

Prvý turnus tábora pre budovanie spoločenstva evanjelickej viery sa konal v obci Kamenica nad Hronom v čase od 22. do 28. júla 2012. V tábore boli deti slovenského a maďarského jazyka v počte 36. Tábor duchovne viedli Barbara Gengeliczka a farár Richard Joiner. Témou boli Boží muži -svedkovia, ako Abrahám, Mojžiš, Dávid, Ján Krstiteľ. Okrem biblickej práce, tvorivých dielní, pobožností sa konali i športové hry a výlety. Jesenná časť sa uskutoční 5. až 7.  októbra v Políšskej Čabe, MR. Ináč o rok opäť na Slovensku v Kamenici nad Hronom. Spoluorganizátorom tábora bol ev. cirkevný zbor v Sazdiciach. (www.evangelikus.hu)