28.júla 1914 začala 1.svet.vojna

Rakúsko- Uhorsko vypovedalo vojnu Srbsku. Podnetom bol atentát na následníka trónu Františka Ferdinanda a jeho manželku v Sarajeve mesiac predtým. Atentát 28.júla spáchal srbský študent a člen Veľkosrbského hnutia Gavrilo Princip. Postupne sa do vojnových akcií pripojilo Nemecko, Rusko a Anglicko a ďalšie štáty. Vojna si vyžiadal 8 miliónov mŕtvych len na bojiskách. K tomu obrovské hospodárske, kultúrne a morálne škody a nesmierne utrpenie ľudí v zázemí. Vo vojne bojovalo na rôznych frontoch a stranách cca. 400.000 slovenských vojakov. Cisár František Jozef I. vyhlásil všeobecnú mobilizáciu 31.júla. — 28.októbra 1918 Rakúsko-uhorský minister zahraničia Gyula Andrássy poslal prezidentovi Spojených štátov amerických...

Posledný ťah / Za br. Jánom Sotákom/.

Milý brat Janko Soták urobil už posledný ťah na šachovnici pozemského života. Pešiak a vojak Ježiša Krista sa napokon po boji dostal na poslednú radu šachovnice. Tak sa pešiak zmení na významnú figúru svojho Kráľa. Svoj časný boj zamenil za večný pokoj a víťazstvo . “Dobre, verný služobník…! Tvoj Pán iste aj ďalej s tebou dobre mieni. Chýbať bude v rodine, v pozemskej cirkvi a aj svojim starým šachovým partnerom. Patril som medzi nich. Zostávajú spomienky na mnohé zaujímavé partie. Osobitne spomínam na naše: boje mierové. To boli tie, keď pravidelne na všetkých kňazských konferenciách zameraných na ” boj za...

K nedožitej 65-ke…

Na dnes – 25. 2. 13 nám pripadá nedožitá 65-ka víťazno- februárovo – smutno – pôstneho času. Zaspomínajme si : Dežo, počuli sme, že ty komunista chodíš do kostola? -Nuž chodím, prosím pekne… A že sa tam aj modlíš? Tak je, modlím sa… Ale ty vraj aj ukrižovanému Kristovi nohy bozkávaš?! Nuž, bozkávam, prosím ponížene… A bozkal by si nohy aj súdruhovi Husákovi? No, keby bol ukrižovaný, určite! Akej národnosti boli Adam a Eva?- pýtal sa ktosi kohosi za Gott walda. Čechoslováci, prirodzene. Chodili nahí, hladovali a keď chceli jesť, ukradli jablko… Napriek tomu verili, že žijú v raji. Aký...

3.1. Advent

Vianoce v rodine ev. farára v prvej polovici 20.st. / Podľa spomienok : Branislava Kolényho/ Časť: – 3.1. “V období a d v e n t u, v čase pripravovania sa na oslavu príchodu Ježiša Krista, sa duchovný život zintenzívnil. Nekonali sa sobáše ani zábavy, duchovná príprava Vianoc sa diala v tichosti. Okrem nedeľných bohoslužieb boli aj večerné dvakrát do týždňa. V tomto zimnom období to bolo v čase, keď už bola vonku tma. Kostol nebol ešte elektrifikovaný a osvetlený bol len sviečkami na veľkých lustroch a aj každá rodina si so sebou do kostola vzala sviečku a osvetlila si...

Odišiel biskup R.Baláž

Pán života a smrti si náhle povolal k sebe svojho služobníka R.Baláža. Bol som aj ja osobne zaskočený touto správou. Veď nebol ešte veľmi starý, v novembri by bol mal 71 rokov. Osobne sme sa stretali v čase môjho pôsobenia na GBÚ. V tom čase bol v r. 1994 až 2000 predsedom KBS a v tejto funkcii chodieval aj na pracovné stretnutia medzicirkevných vzťahov a ekumény do Bratislavy. Z týchto osobných stretnutí a aj z jeho kázni v rádiu Lumen som ho poznal ako človeka, ktorý hovoril priamo a otvorene, často kritizoval a nabádal duchovných i veriacich k prežívaniu pravej viery, neformálnej,...

Čakanie na Pána

 "Pane môj prichádzaš k srdca môjho dverám voláš ma v každý čas na vinicu svoju prosím pokorne: daj nech neodpieram nezhŕdam milosťou danou ku pokoju.   Buď mojím svetlom v sveta tohto tmách buď mi zdrojom sily, istoty a viery keď tíško stojíš srdca mi pri dverách kiež sa ti tu v chráme dnes zverím". Amen   Zj.Jána 3,2O:"Ajhľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou!"Amen.    Pred vstupom do vzácneho, radostným očakávaním naplneného adventného obdobia je nám zvlášť blízke volanie nábožného...