Všetko má svoj čas (Kaz. 3,1)

Múdry Šalamún bol napísal:Všetko má svoj čas. A tak aj môj čas odchodu z postu dobrovoľníka -redaktora na www.evanjelik.sk prišiel . Dnešným dňom ukončujem túto mne milú prácu a ďakujem Pánu Bohu za Jeho doterajšiu pomoc, požehnanie a vedenie. Svoje hrivny – znalosti jazykov som nezakopal, ale využil pre dobro nielen evanjelikov, ale všetkých, ktorí čítali našu stránku. Žiaľ, bolo mi smutno z toho počtu denných návštevníkov. Ak si to prepočítame na percento, výjde nám veľmi skúpa číslica. A to, prosím neboli len evanjelici zo Slovenska, ale aj neevanjelici a Neslováci. Všetkým Vám verným a pravidelným návštevníkom srdečná vďaka. Tá...

Výmena abatyše v kláštore Wuelfinghausen

V nedeľu 7. apríla t.r. v kláštore Wuelfinghausen v rámci služieb Božích krajinský biskup z Hannoveru Rolf Meister uviedol do úradu novú sestru abatyšu Reinhildu von Bibra. Súčasne sa rozlúčili s jej predchodkyňou sestrou Adelheidou Wenzelmannovou. “Našou víziou je živý, ekumenicky otvorený kláštor, miesto ticha ,ducha priateľstva, na ktorom môžu rôzni ľudia hľadať a nájsť Boha.” V kláštore Wuelfinghausen 3. marca t.r. bola založená komunita tohto kláštora. Dovtedy komunita nebola samostatná, ale patrila pod správu inej komunity. Teraz bude novou úlohou zabezpečiť dorast – noviciát, a to cestou pobytu v kláštore na určitý čas – skúšobnú dobu. Po istom čase...

Schneider a pápež František

Na pondelkovej polhodinovej súkromnej audiencii predsedu Rady EKD Nikolausa Schneidera s pápežom Františkom došlom k výmene názorov o ekuméne. Schneider pritom pápeža pozval na oslavy 500. výročia reformácie do Nemecka. Katolícka strana je o účasti zdržanlivá, hovorí o rozkole cirkvi a o následných nábožen ských bojoch a vojnách. To bola chyba, ale vinná je aj druhá strana, to si treba ozrejmiť. Povedal Schneider. Vyzval pápeža na riešenie otázky prislúženia Večere Pánovej pri zmiešaných manželstvách. Tam katolícké právo toto nepovoľuje. Stretnutie prebehlo vo veľmi srdečnom ovzduší. Na prijatí bola aj manželka predsedu Rady EKD. (www.ekd.de)

Založili misijnú diecézu vo Fínsku

16. marec 2013 bol historickým dňom v dejinách lut. cirkvi vo Fínsku. Takmer 100 osôb z rozličných častí Fínska prišlo do Lutherovho chrámu v Lahti. Dôvodom bolo založenie novej diecézy a voľba biskupa. Diecézu založilo 25 cirkevných evanjelicko-luteránskych zborov , dva švédskeho a jeden anglického, zvyšok fínskeho jazyka. Po službách Božích sa podpísal historický dokument – zakladajúca listina Evanjelicko-luteránskej misijnej diecézy vo Fínsku. Potom sa konala voľba nového biskupa diecézy. Pre voľbu boli dvaja kandidáti: teol. lic. Sakari Korpinen a prepošt Risto Soramies. 83 členné volebné grémium volilo takto: jeden lístok čistý, 63 hlasov pre Soramiesa a 19 pre Korpinena....

EÚ skracuje vyučovanie náboženskej výchovy na školách

Proti masívnemu skracovaniu vyučovania náboženstva na školách v EÚ protestuje poslanec CDÚ v EÚ parlamente Martin Kastler. EU nariadila z úsporných dôvodov v siedmich krajinách na 14 školách skrátenie náboženskej výchovy. Postihnutých bude 24 tisíc žiakov. Týmito opatreniami sa na prvom stupni drasticky skracuje, na druhom úplne vyškrtáva. Poslanec podal sťažnosť na Európsku komisiu. Kastler pre tlač povedal, že Európska charta ľudských práv zaručuje každému “vyznávať jeho vieru cez bohoslužby, vyučovanie, zvyky a obrady”. Toto je nová, smutná kapitola ” protikresťanských tendencií v inštitúciách EÚ.” Hodnotové základy Európy sú kresťanské – to sa má učiť aj na európskych školách. (www.idea.de)

Menej evanjelikov v Maďarsku

Výsledky sčítania obyvateľstva v MR z roku 2011 šokovali predovšetkým kresťanské historické cirkvi. Podľa tohto sčítania sa až 2,7 milióna obyvateľov neprihlásilo ku žiadnej konfesii. Evanjelikov podľa sčítania ubudlo dokonca o 30%, t.j. okolo 90 tisíc. Na tieto výsledky reaguje predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Gáncs Péter,ktorý odpovedá na otázky redaktora internetovej stránky www.evangelikus.hu. Podľa neho netreba dať za pravdu niektorým politickým stranám, ktoré z výsledkov jasajú a triumfujú, ale ani považovať sčítanie za nedôveryhodné. Sčítanie nastavilo zrkadlo, preto ho nemáme rozbíjať, ak nám ukáže náš obraz. Príčina je niekde v strede: počet obyvateľov za 10 rokov sústavne klesá....

Predseda Rady EKD v Ríme

V rámci svojej návštevy Ríma v dňoch 6.-9. apríla t.r. predseda Rady Evanjelických cirkví Nemecka (EKD) Nikolaus Schneider stretne sa aj s novým pápežom Františkom. Pápež ho prijme na súkromnej audiencii v pondelok 8.apríla. O stretnutí a rozhovoroch bude tlačovka na dekanáte ELKI v Ríme popoludní o 15.hodine. Schneider sa stretne vo Vatikáne aj s prezidentom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kardinálom Kochom a arcibiskupom Gerhardom Muellerom, prefektom Kongregácie pre náuku viery. V sobotu sa zúčastnil na koncerte z diel M.Luthera a P.Gerharda a iných moderných skladateľov na nemeckom vyslanectve pri Vatikáne. Koncert sa chápe ako súčasť príprav osláv...

Kórejske cirkvi požadujú mierové vyjednávania

Vzhľadom na severokórejske vyhrážania vojnou a rast napätia v oblasti požadujú kórejske cirkvi začatie skutočného mierového vyjednávania. Vyhlásil to pre agentúru idea referent pre východnú Áziu pri EKD v Hannoveri Paul Opennheim. EKD udržiava kontakty s cirkvami v Južnej Kórei. Tieto sú najnovšími udalosťami, tak ako všetko obyvateľstvo, silno znepokojené. EKD spolu s kórejskými cirkvami pripravuje na 7. október v Berlíne mierové fórum, na ktorom by chceli podľa vzoru pádu múru v Berlíne hovoriť o zmierení a o zjednotení dvoch krajín a mierovom spolunažívaní. Pred Brandenburgskou bránou bude modlitebná pobožnosť. V Severnej Kórei žijú kresťania len ako tajní v podzemí....

Jarné zasadanie synody Ev. cirkvi v Poľsku

Od 5. do 7. apríla t.r. sa v synodálnej sále Luteránskeho centra vo Varšave bude konať jarné zasadnutie synody Evanjelickej cirkvi Poľska. Toto jarné zasadnutie bude spravodajské. Synodáli posúdia správy synodálnych komisií, pastoračných stredísk a ďalších oblastí cirkvi v roku 2012. Na programe je aj prijatie účtovnej závierky cirkvi pripravené konzistóriom a prijatie finančného návrhu pre cirkev v roku 2014. (www.luteranie.pl)

Ohrození kresťania na Blízkom Východe

Hlava koptských pravoslávnych v Nemecku – biskup Anba Damian sa vyjadril o vážnom stave kresťanov v Sýrii.Sýrskych kresťanov vyháňajú, ich obchody sú pľundrované, nik sa ich nezastane. Pácha sa na nich násilie. Je to podobná situácia ako stav kresťanov v Egypte. Dá sa povedať , že tieto konflikty majú aj charakter boja medzi náboženstvami. Koptská pravoslávna cirkev je najstaršia kresťanská cirkev. Vo svete má asi 15 miliónov členov, z toho v samotnom Nemecku asi 6 tisíc . (www.ekd.de)