Klasická hudba pozitívne ovplyvňuje detský mozog

Nemáte hudobný sluch a ste presvedčení, že rovnaké budú aj vaše deti? Omyl, veďte ich k hudbe a pomôžete im rozvíjať sa vo všetkých smeroch. Prichádza sychravá jeseň a s ňou aj otázka, aký program pripraviť drobcom, aby sa nenudili doma? Výbornou voľbou podľa odborníkov je prihlásiť ratolesti na spev alebo hru na nejakom hudobnom nástroji. Môže ich to ovplyvniť vo viacerých smeroch, než by sme si na prvý pohľad mysleli. Ak nebude cvičiť spievanie či hudobný nástroj pod vedením profesionála, púšťajte mu aspoň doma každý deň̌ hudbu, najlepšia je klasika, odkazujú experti. Aké bonusy z hudba pre deti plynú?...

List mojim dvom synom-tínedžerom: Prečo by mladí evanjelici mali chodiť do kostola?

Chlapci, nikdy som Vám netvrdil, že „ste budúcnosť cirkvi“. A nikdy nebudem. V Biblii sa píše, že cirkev je vybudovaná „na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus“ (Ef 2:20). Ježiš je budúcnosť cirkvi. Ježiš je „ten istý včera i dnes i naveky” (Žid 13:8). On má budúcnosť a rovnako ju má aj každý, ktorý je s ním spojený. Preto je mojim a maminým najväčším želaním, aby ste boli spojení s Ježišom. Preto som Vás nehcal pokrstiť. Preto sme Vám ako malým čítali biblické príbehy. Preto si vždy, keď sa nám podarí všetkým zísť pri stole, robíme spoločné...

Len Pán nás môže vnútorne do sýtosti naplniť

Priznám sa Vám, drahí bratia a sestry v Pánovi, či už oddelení alebo neoddelení – sám neviem, na ktorej fronte stojím ja sám – že pracujem v kníhkupectve. Naša predajňa je výrazne orientovaná na komerčné tituly, a tak som častým svedkom toho, čo ľudí vo svete kníh najčastejšie zaujíma. Ihneď od začiatku môjho prijatia do zamestnania som pochopil, že ten všeobsiahly, rozmanitý a veľký regál vzadu s ezoterikou nebude len tak ledabolo nedôležitý. A ako som začal „slúžiť zákazníkom“, pochopil som, že horoskopy, alternatívne medicíny, tarotové karty, výklady snov a osudov, množstvo literatúry o energiách, záhadných silách, karmách, anjelských vplyvoch...

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku -Vianoce 2012

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku 1. sviatok vianočný 2012 Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Na otázku: Kto je Pán Boh? – môžeme dať na základe Písma svätého rozličné odpovede. Vo svojej podstate sú však všetky odpovede spojené s odpoveďou, ktorú nám dáva apoštol Ján, keď píše: Boh je láska (1J 4, 8b). Hlavným a najväčším prejavom Božej lásky k nám je Pán Ježiš Kristus. Na lásku zjavenú v Ňom nás Ján upozorňuje slovami: Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme (1J 3, 1a). Slovo pozrite je signálom, ktorým...

Viera, nádej a láska

„Teraz však zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. (1 Kor 13:13)“ Apoštol Pavol, inšpirovaný Svätým Duchom, rozpoznáva tri hlavné cnosti kresťana. Každý z nás je povolaný si ich horlivo pestovať a zveľaďovať ako reprezentatívne cnosti ľudí, ktorí prijali evanjelium Pána Ježiša Krista. Tieto hlavné cnosti sú základom pre spravovanie a správne fungovanie plodného a zdravého kresťanského života. Majú byť našou samozrejmosťou. Ich zásadný vplyv na správne funkcie kresťanského života môžeme vhodne prirovnať k vplyvu niektorých častí biologickej stránky človeka a jeho organizmu. Základom pre ľudské telo je ponajprv zdravá a dobrá kostra, ktorá...

V Nemecku vyšiel Biblický lexikon pre deti

V týchto dňoch vydavateľstvo Brockhaus v Nemecku vydalo Biblický lexikon pre deti. Obsahuje heslá SZ i NZ od A po Z. Spolu je uvedených 1200 pojmov. Na diele sa zúčastnilo do 100 autorov – odborníkov pre šírenie náboženstva medzi deťmi, pedagógov, so skúsenosťami práce s deťmi v cirkvi, zboroch, škole a rodine. Slovník je určený pre chlapcov a dievčatá od osem rokov nahor. Pojmy sú vysveľované aj hádankami, hrami a kreatívnymi nápadmi. Originálny názov je Mein Bibellexikon. Dielo pripravila Nemecká biblická spoločnosť v spolupráci so Zväzom čitateľov Biblie. Kniha stojí 19.95 Eur. (www.ekd.de)

Skutky lásky a ospravodlivenie

Keď som si študoval List Galaťanom a Jakubov list, pochopil som, že jeden hovorí o skutkoch Mojžišovho zákona a druhý hovorí o skutkoch lásky. Jeden list hlása oslobodenie od skutkov Zákona (Gal 2,16) a vyplnenie Božích prisľúbení nezávisle od plnenia Zákona (Gal 3,21-22). Druhý list zdôrazňuje skutky lásky, ktoré vieru ako podmienku spásy obživujú (Jak 2,17). Niekedy sa tieto dva typy skutkov u niektorých kresťanov zamieňajú a nevie sa presne rozlíšiť, aký je ich biblický vzťah k spáse a ospravodliveniu.   Pavol vyzýva Galaťanov, aby sa nevzdávali svojej kresťanskej slobody, ktorú im vybojoval Pán Ježiš, a neupadali znovu do jarma...

Kurz krstu pre dospelých vo Wuerttembersku

Evanjelická krajinská cirkev vo Wuerttembersku prichádza s kurzom krstu pre dospelých. V cirkvi sa stále viacej ozývajú dospelí občania bez krstu, ktorí sa chcú dať pokrstiť. Cirkev im chce výjsť v ústrety tým, že zriaďuje náboženské vzdelávanie o krste pre túto skupinu ľudí, ktorí vyrástli bez kresťanského pozadia, resp. sú postihnutí nejakou osobnou krízou. Pritom absolventi kurzu sami sa rozhodnú, či chcú byť  skutočne po kurze aj pokrstení. (www.ekd.de)

Spis Martina Luthera

 Spis M. Luthera Erhardovi von den Tannen O vkrádačoch a pokútnych kazateľoch  1532   1. Počul som o tom, môj milý pán a priateľ, ako sa u Vás a vo Vašom okolí radi vkrádajú novokrstenci, aby svojím jedom otrávili našich ľudí. Ako som sa dozvedel, dosť ste sa poučili z knihy Justusa Meniusa[1]. Prijali ste napomenutie, čo dokazuje aj Váš chvályhodne a čestne zastávaný úrad, keď odolávate takýmto diablovým poslom. Keďže ale diabol sa nerád vzdáva, a je mnoho takých, čo keď nejakú knižočku prečítali, hneď s tým bežia do kútika, a hneď aj zabúdajú na napomenutia, ktorým sa im dostalo, treba nám dennodenného a neprestajného vedenia. Preto aj ja chcem týmto...

Nová švédska vláda podporí výučbu kresťanského náboženstva na školách

"Kresťanstvo si udržiava svoju centrálnu rolu v náboženskom vyučovaní na švédskej základnej škole." Oznámil to minister školstva Jan Bjoerklund – predseda Liberálnej ľudovej strany – pri predstavovaní nového učebného plánu 11. októbra t.r. Podľa Radio Sverige minister vysvetlil:" Je celkom jedno, či sa niekto sám hlási k náboženstvu alebo kresťanstvu alebo nie, to je skutočnosť, že kresťanstvo malo dôležitý vplyv. Je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva." Školský úrad chcel zrovnoprávniť ostatné svetové náboženstvá,t.j. islam, judaizmus a budhizmus v učebných plánoch s kresťanským, a tento chcel vo vyučovacom čase skrátiť. Nová vláda  zložená z pravicových strán: Konzervatívnej, Liberálnej, kresť. demokratov a centristov,...