Anjeli z nebies výsosti…

Anjeli z nebies výsosti… Anjeli z nebies výsosti / priniesli nám zvesť radosti: hľa, Dieťatko utešené / v jasličkách je položené. Už Micheáš predpovedá: / V Betleme, meste Dávida narodí sa vám Mesiáš, / Ježiš Kristus, Spasiteľ náš. Z príchodu Jeho tešme sa, / sklonili sa k nám nebesá, Priodial Boh rúchom tela, / večnú milosť, Spasiteľa. Čo hriech, čo smrť ublíži nám? / S nami je v každom kríži Pán! Hoc diabol sťa lev obchodí, / Syn Boží nás vyslobodí. Zostane Boh navždy s nami, / lebo sme jeho dietkami, preto sa spolu radujme, / za dar spásy Mu...

Projekt Spevník, Funebrál a Pašie v audio verzii – info na evav.cz

Milí priatelia, po vyše 9 mesiacoch práce s radosťou oznamujem, že podklady k Evanjelickému spevníku vo forme samostatných audio stôp sú DOKONČENÉ. Tým je dosiahnutá prvá méta v projekte. Napriek dramatickým momentom, kedy napr. po odpálení harddisku vyšším napätím vďaka Bohu (a tiež odbornej pomoci za značnú sumu ojro) boli napokon nahrávky zachránené a zmŕtvychvstalý disk oživený… Pri tejto príležitosti dostal projekt darček – novú prezentačnú úvodnú mini-stránku www.evav.cz ktorej názov snáď nemožno zabudnúť, lebo ev.a.v. cz (cirkevný zbor) je silne mnemotechnická pomôcka. Audioblog je na subdoméne audio.evav.cz. Projekt však zďaleka neskončil a nahrávanie pokračuje Evanjelickým funebrálom. Časť piesní je spoločných, a ostatné...

Evanjelický Spevník v Audio verzii

Myšlienka, motivácia a vízia projektu Evanjelický Spevník v Audio verzii Častým problémom v cirkevných zboroch ev.a.v je absencia kantora – služobníka, ktorý dokáže kvalitným hudobným doprovodom poslúžiť hrou na organ, alebo klávesový nástroj. Preto máme víziu vytvoriť podklady pre pomôcku, resp. náhradnú núdzovú variantu – CD-čka s nahratým organovým, resp klávesovým doprovodom, vo verzii bez spevu i so spevom. Prvé ukážky je možné nájsť na adrese audio.evav.cz v kategórii Evanjelický Spevník. V ďalších fázach projektu zverejníme informácie k dostupnosti nahrávok v plnej kvalite aj dĺžke. Aktuálne: Možnosť zapojiť sa do projektu aj na diaľku !!! Viete pripojiť klávesy k PC cez MIDI výstup? Ak áno,...