Fin. a iná pomoc Gaze, Ukrajine a pod

Všetci vieme čo-to o zlej situácii na Ukrajine, v pásme Gazy, či na iných miestach ohrozovaných bojmi. Slovenská katolícka charita má kontakty na charity v daných oblastiach a je možné pomôcť ľuďom, ktorí sú ohrození. http://www.charita.sk/aktuality/caritas-jeruzalem-prosi-o-pomoc-pri-aktivitach-v-pasme-gazy http://www.charita.sk/stranky/pomoc-ukrajine Kto by chcel prispieť, toto je tiež jedna z možností. Marana tha!

Postavia nový domov lásky pre postihnutých

Evanjelická diakonia v Maďarsku má početné domovy lásky .Jedným z nich je aj Sarepta v Budíne. Poskytujú tam opateru seniorom a postihnutým. Nakoľko doterajšie podmienky bývania nezodpovedajú predpisom, v apríli t.r.posvätia nový základný kameň pod stavbu 50 miestneho domova s jedno a dvojlôžkovými izbami. Nová stavba bude prihliadať na prispôsobenie okolitému terénu a šetreniu energie tým, že na streche budú zriadené slnečné kolektory.Vstup do budovy bude prisôsobený handikepovaným klientom. Stavbu majú odovzdať do užívania v roku 2014. (www.evangelikus.hu)

„Operácia Jakub“

Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci sa podujalo sprostredkovať náročný medicínsko–operačný zákrok pre svojho zamestnanca Jakuba Šebestu z Novej Dubnice. Tento 20-ročný talentovaný futbalista – brankár po smrti svojho otca v júli minulého roka nastúpil pracovať do nášho zariadenia. Jeho doterajší život bol naplnený strádaním a poznačený ťažkou zdravotnou diagnózou – epilepsiou. Začali sme preto hľadať možnosti, ako mu pomôcť zmierniť či vyliečiť jeho ťažké navštívenie. Keďže pomery v slovenskom zdravotníctve nespĺňali naše očakávania, obrátili sme sa cez moju bývalú konfirmandku MUDr. Sylviu Krupičkovú, ktorá pracuje v pražskej nemocnici na Motole o pomoc. Tu sa tieto náročné operačné zákroky vykonávajú už...

Holistický prístup v diakonii lut. cirkví Európy

Pravovníci diakonie v rámci SLZ schválili široký rámec pre akčný plán o reforme spoločenstva diakonie v dôsledku finančnej krízy, ktorá zasiahla väčšinu Európy od roku 2008 . Obrys, prijatý zástupcami všetkých troch európskych regiónov Svetového luteránského zväzu (SLZ), obsahuje praktické kroky s kombinovanou stratégiou pre dosiahnutie viac holistického prístupu k diakonii (cirkev sociálnych služieb) pre diakonických pracovníkov a osoby s rozhodovacími právomocami v cirkvách Európy. Diakonickí pracovníci a pedagógovia zo 14 európskych krajín sa dohodli na procese realizácie na workshope v Odese, Ukrajina, 16.-19. januára 2013.Séria sa začala v decembri roku 2011 v rámci témy “Hľadám súručenstvo – re- tvarovanie...

Pomohli obuť deti v Serednom, Zakarpatsko – UA

Kresťanská organizácia Emanuel pomohla 19. januára 2013 cigánskym deťom v obci Seredné , Zakarpatsko, Ukrajina ,ktoré nemajú obuv, a preto ani nenavštevujú školy. Rozdali 100 párov novej zimnej obuvi. Táto organizácia vyvíja diakonickú činnosť na Ukrajine už 20 rokov. Spolupracuje s miestnymi kresťanskými cirkvami a štátnymi úradmi. Sústreďuje sa najmä na rómske deti a utečenov z Rumunska. 1. dec. odštartovali program “Zohrej dieťa” ,ktorého cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na nákup 10 tisíc párov novej obuvi a 500 kusov piecok pre chudobné rodiny. Akcia potrvá do konca februára t.r. a našla odozvu na Ukrajine, Bielorusku, Rusku, Nemecku i USA. Dobrovoľníci...

ELCA poskytla 100 tisíc USD utečencom zo Sýrie

Evanjelicko -luteránska cirkev v Amerike (ELCA) poskytla cestou SLZ a Ev. lut. cirkvi v Jordánsku a Svätej zeme utečeneckému táboru Za´atri v Jordánsku, kde sa nachádzajú utečenci zo Sýrie, podporu vo výške 100 tisíc amerických dolárov. Viac ako polovica utečencov sú vo veku pod 18 rokov. Konflikt v Sýrii vyhnal z domovov do 2,5 milióna ľudí, väčšina našla útočisko v tábore Za´atri. (www.elca.org)

Biskup na Štedrý deň medzi ženami – utečenkyniami

Biskup evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi v Bavorsku Heinrich Bedford Strohm popoludnie na Štedrý deň strávi medzi ženami – utečenkyniami. Sú to mladé dievčatá a ženy medzi 12 a 18 rokmi, ktoré ušli pre tehotenstvo z domu, alebo ušli z domu , lebo nenašli tam porozumenie. O tieto ženy sa v Mníchove stará v dvoch domoch Vnútorná misia. V jednom dome býva päť žien, v druhom sedem dievčat. Dobrovoľníčky z cirkvi sa o ne starajú z pedagogického, sociálneho aj jazykového aspektu. (www.bayern- evangelisch.de)

300 vianočných balíčkov pre deti

Emeritný superintendent SELK M. Voigt a farár SELK Stefan Suess 6. dec. t.r. za hustého sneženia vykonali vyše 500 km dlhú cestu do strediska Ev. diakonie v Dziengielowe, južné Poľsko a neďalekého Českého Tešína, aby tam odovzdali 300 vianočných balíčkov pre sociálne slabé deti, ktoré im pripravili veriaci Nezávislej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (SELK) z Guben a okolia . (www.selk.de)

Láska v krabiciach od topánok

Cirkevný zbor ECAV Podlužany aj počas tohto adventu organizoval dobročinnú akciu pomoci deťom v náhradných rodinách v Srbsku. Akcia mala názov “Koľko sa zmestí lásky do jednej krabice od topánok?” Do krabice mohli darcovia dať rôzne veci pre deti (školské pomôcky, hračky, cukrovinky a sladkosti, a pod). Do akcie sa zapojili tri cirkevné zbory a niekoľko škôl. Spolu sa pripravilo 160 krabíc, ktoré pracovníci cz z Podlužian dopravili a odovzdali deťom v Srbsku. Nech Pán požehná všetkým organizátorom a darcom.