Voľby N.1

Voľby N. 1 „Vyvoľte si dnes…“ ( Kniha Józuova 24, 15 b) Nie všetci majú radi voľby. Dokonca ani voľby o sebe samom. Slobodne voliť znamená vziať zodpovednosť za seba do vlastných rúk a niesť aj všetky dôsledky svojho rozhodnutia. Známe je voľba z počiatku dejín, keď matka Eva uverila Hadovi v hadej koži vo všetkých bodoch: a/ Vôbec nezomriete (t.j. vyriešené zdravotníctvo) , b/otvoria sa vám oči ( vyriešené vzdelávanie a školstvo), 3/ budete ako Boh ( vyriešená obrana) , 4/ budete vedieť, čo je dobro a čo zlo ( vyriešené vnútro a SIS) , 5/ pre oči zvodný...

Niekde na západe …hlavné nedeľné “bohoslužby”

“Kostol (nielen) pre malých” – tak znel lákavý názov ekumenického podujatia, ktoré pripravil miestny kalvínsky zbor v rámci niečoho ako hody v obci. Prišlo tam možno 70 ľudí, rodiny s malými deťmi, domáci, proste sen každého misionára. Pani farárka s týmom pripravili nasledovné: 1. všetkých privítali už vo dverách s podaním rúk, čo navodilo nádejný pocit. 2. v sále sa po privítaní a skonštatácii rekordnej účasti predstavil prípravný tím – samé ženy v rátane pani farárky. Manžel pani farárky, tiež farár, sedel v obecenstve. 3. Na letáčikoch boli dve piesne – jedna africká, bez prekladu, jedna v jazyku nášho kmeňa....

Zakotvení v strede

Ak poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svoju biedu, dospejeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu bez toho, aby sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Krista, prídeme do stredu, v ktorom môžeme nájsť i Boha i svoje biedu. Bleise Pascal (Evanjelický východ)

Malé vyznanie o obrátení

Drahí bratia a sestry v Pánovi, veľmi sa teším, že môžem napísať blogový článok aj tu na tejto skvelej stránke. Chcem sa v ňom s Vami podeliť o kúsok zo svojich myšlienok, takže celý článok bude skôr osobným vyznaním, než nejakým skutočným pertraktovaním určitej špeciálnej témy.   Niektorí, čo tu pravidelne chodíte, ste si všimli, že som rozoberal v čase augusta a septembra 2012 tému katolícko-protestantských škriepok. Podrobnosti si môžete prečítať v relevantnej sekcii diskusného fóra. Niektorých z Vás veľmi sklamem, iných poteším, ďalším to bude jedno. Prečítal som väčšinu Novej zmluvy a ďalšie sekcie rôznych prorockých poetických textov, ktoré...

Prečo som charizmatik

Na úvod vyznám, že som ním nebol vždy. Spočiatku som bol iba hriešnik ako poleno. Bol som zatratený a stratený pre nebo. Trvalo to “celú večnosť”- ak zvážim, že “u Boha je jeden deň ako tisíc rokov”… Všetko sa zmenilo v mojom živote dňa 6. 6.1949. Dostal som od Pána Boha dar milosti. /gr. charis= milosť, charizma=dar milosti/ Z Jeho milosti som bol prijatý za Božie dieťa. Po týždni časného života som bol charizmatickým farárom Pavlom Proksom pokrstený. Dodnes žije v požehnanom veku /vyše 9O ročný/ v Holíči. Z môjho narodenia i duchovného znovuzrodenia “z vody a Ducha” (J 4)...

Osobné vyznanie o viere političky z Nemecka

V pondelkovom vydaní novín Bild ku Dňu Reformácie píše ministerka sociálnych vecí  a práce  Meklenburska a Predného Pomoranska Manuela Schwesig. Kresťanská viera je pre ňu hnacou silou v spoločenskom angažovaní. "Byť kresťankou pre mňa znamená  vedome povedať Áno životu. Nenechávať všetko konať a znášať, ale prebrať zodpovednosť, pre mňa samu, moju rodinu a pre spoločnosť. " 37-ročná sociálna demokratka sa vlani dala pokrstiť spolu s manželom a trojročným synčekom ako evanjelická kresťanka. V čase NDR nemala nijaký vzťah s cirkvou, bola neveriaca. V kruhu svojich priateľov v rozhovoroch našla cestu k viere. Veľkým vzorom pre ňu je práve M.Luther, ktorý to...

Ako to videl ŽIGMUND

   Kráľ Žigmund Luxemburský ( uhorský, nemecký a český,  ktorému po "úspešnom" koncile v Kostnici  pápež udelil hodnosť cisára, známy nepriateľ husitov)    bol nenapraviteľný vtipkár. Korunovať za cisára sa dal v Ríme pápežom až v 13.5. 1433. Po korunovácii sa však s pápežom Eugenom, inak svojím príbuzným, rozprávali o  ocirkevných záležitostiach aj v súkromnom rozhovore. V ňom porovnával, v ktorých troch veciach sa oni dvaja líšia a v ktorých zhodujú.     "Ty, Najsvätejší otče, dlho spávaš, ja skoro vstávam, Ty piješ vodu a ja víno! Ty sa žien štítiš a ja sa po nich zháňam!"      Zhody v ich...

Prosba z Haiti: “Modlite sa za nás!”

Komunita z Taizé len pár dní po ničivom zemetrasení zverejnila na svojej webstránke svedectvo niekoľkých mladých Haiťanov, ktorí boli v posledných rokoch v Taizé ako dobrovoľníci. Jedno z nich končí prosbou: "Odkážte všetkým národom sveta (…) prosbu, aby sa počas 12 mesiacov vždy 12. deň v mesiaci modlili za Haiťanov. Neváhajte! Je to veľmi naliehavé." Svedectvá si môžete prečítať na http://www.taize.fr/sk_article9735.html.