S ministrom kultúry aj o financovaní cirkví – EPST

EPST (9/103) prináša informáciu, že “Minister kultúry SR Marek Maďarič 21.februára na pozvanie generálneho biskupa Miloša Klátika navštívil geneálny biskupský úrad (GBÚ). Témou ich rokovania bolo okrem iného aj financovanie cirkví. ” K otázke o financovaní cirkví M.Maďarič uviedol, že k prípadnej zmene súčasného systému financovania treba pripraviť ALTERNATÍVY. K ich spracovaniu je potrebná informácia, akým majetkom cirkvi v súčasnosti disponujú. Nie je však vylúčené ani to, že výsledok týchto analýz potvrdí spôsob súčasného systému financovania cirkví. Minister dodal, že zmena súčasného systému nebude možná bez dohody s predstaviteľmi cirkví”. Generálny biskup k tejto téme podotkol, že v ECAV je...

O praní špinavej bielizne

Niet nič horšieho, ako keď sa ktosi pokúša zviditeľniť pomocou lákavej témy (cirkev a majetok) v dennej tlači. Takým príkladom v ostatnom čase bol prípad bratislavského zboru s predajom majetku s údajnou stratou. Autorom podnetu pre novinárov bol p. Ján Holčík, em. gen. dozorca ECAV. Samozrejme, že trojpísmenkový denník ,známy svojimi liberálnymi názormi a kozmopolitikou, hneď tomu dal aj patričný titulok, že ev. cirkvi ide o majetok. Na článok reagoval terajší zborový dozorca St. Gajdoš , ktorý sa pokúšal veci dať na správnu mieru. Hneď v úvode priklincoval, že takéto témy nepatria na verejnosť, majú sa riešiť vnútri zboru, či...

Ľutujem herca Roberta Rotha

Na webe denníka SME bol uverejnený 10-minútový monológ -video herca SND R. Rotha. Po jeho vypočutí som pocítil iba ľútosť nad ním. Nepovedal nič nového pod slnkom na túto tému. Vraj slobodné myslenie ho vrhlo na stranu neveriacich -ateistov.Ak mu vraj niekto ukáže Boha, uverí. Toto povedali v dejinách už mnohí. Boha nikdy nikto z ľudí nevidel. No osobne Ho videli v Ježišovi Kristovi ,ktorý prišiel z lásky k nám ľuďom na Zem ako človek, aby nám svedčil o Bohu-Otcovi. Náš Boh je Láska. On miluje bez rozdielu všetkých ľudí, teda aj p. Rotha. Súčasne sa ale nikomu nevnucuje.Každý človek má...

Uvoľnite sa prosím

 Statný štyridsiatnik príde k lekárovi na konzultáciu. -Koľko cigariet denne fajčíte? – spýta sa lekár. -Asi štyridsať denne. -Tak to musíte znížiť na polovicu! A koľko vína denne vypijete? -V priemere dva litre. -To tiež musíte znížiť na polovicu. A ako je to u vás s jedlom? -Jem trikrát denne, aj to veľmi striedmo. -Tak to by bolo v poriadku. A ešte posledná otázka:  Ako často sa milujete? -Asi trikrát za mesiac. -No, to je vo vašom veku dosť málo, budete musieť pridať! -Ale , pán doktor, na katolíckeho farára z malej farnosti je to až-až!