Nostalgia na čas pred 17.novembrom…

 V jednotnej socialistickej škole museli učitelia v povinných písomných prípravách na vyučovanie vyznačovať červeným výchovné ciele, napr.: boj proti tmárstvu!                                   boj za mier                                  láska k Sovietskemu zväzu                                  proletársky internacionalizmus                                  nová komunistická morálka atď. Najmä keď...

Humor spod kazateľnice

 VIVIT s.r.o. Kežmarok –  súkromné evanjelické vydavateľstvo  Mikuláša Liptáka sa tiež nedalo  zahanbiť a v r.2OOO, súbežne, alebo možno ešte skôr ako POLÁRKA, vydalo milú zbierku vtipov  a veselých príhod z cirkevného života s názvom: Humor spod kazateľnice. Autor je Ján Bunčák st.z Bratislavy. Veľmi cenné na tomto počine je to, že autor ho napísal vo vážnej nemoci, v opatere svojej  manželky Evy. Sám o tom napísal:"Túto skromnú publikáciu  venujem svojej drahej manželke za jej lásku a trpezlivosť, s ktorou ma opatruje  počas mojej choroby" . Tak tomu sa hovorí,  živé kresťanstvo…Klobúk dolu! Knižočku zostavil spolu so svojím synom  Jánom Bunčákom ml.,...

Aj smiech je Boží dar

 Polárka – evanjelické vydavateľstvo br.Michala Hudáka st., vydalo ešte v r.2OOO knižočku švédskeho kresťana Roberta Johanssona s názvom: Aj smiech je Boží dar. Bol to svojím spôsobom odvážny  čin, s cieľom priniesť aj do dôstojných a vážnych kruhov cirkvi "schopnosť zmierlivo sa usmievať nad nedostatkami skutočnosti". Možno aj "trochu života do toho umierania" .           Zbierka tohoto typu nepotrebovala nejaké hlbšie recenzie,alebo odporúčania. Dovolím si dnes odcitovať úryvok z predslovu z tohoto prvého vydania na Slovensku, z pera samotného zostavovateľa R.Johanssona: "Vážne cítim, že sa musíme radosvať"- povedal jeden brat kazateľ. Pre mňa je humor tak vážny,...