Najbližšie Európske stretnutie mladých Taizé bude v Prahe

Brat Alois, prior ekumenickej komunity Taizé oznámil miesto najbližšieho európskeho stretnutia týmito slovami: „Bude sa konať od 29. decembra 2014 do 2. januára 2015. Zídeme sa v meste, ktoré sa nacháda v samom strede Európy. Bude to mesto Praha.“ Meno mesta, ktorej cirkevní predstavitelia pozývajú bratov z Taizé, aby zorganizovali koncoročné stretnutie sa v posledných rokoch oznamuje vždy počas spoločnej modlitby predchádzajúceho stretnutia. Tentokrát to bolo 30. decembra 2013 v štrasburskej katedrále, za prítomnosti desiatok tisíc mladých a menej mladých, ktorí sa spolu modlili priamo v Štrasburgu alebo prostredníctvom on-line vysielania. V mene cirkví zjednotených v Ekumenickej rade cirkví Českej...

Tri “p” kresťana – alebo Eben-Ezer

Tri “p” kresťana – (alebo Eben Ezer) Až posiaľ, Bože, pomáhal si nám, až po tento deň, až po túto chvíľu- nedarmo vzhliadal ľud tvoj k výšinám, zacítil milosť Tvoju ako silu…. Dnes z vďaky čistej sa Ti koríme žeś vyplnil to, čo si verným sľúbil. – Ó, vďaka , Bože žes i trpieť dal, no v prchlivosti si nás nevyhubil ! Amen. 1 Sam 7, 2 -13: Bohumilí kresťania! Stretávame sa v našom kostole v posledný deň a večer odchádzajúcho roku Pánovho 2012. S akými myšlienkami, túžbami a pocitmi sem prichádzame? Veď dnes nie je nejaký cirkevný sviatok, ako...

Starý rok

                                                       Starý rok Ty si nás viedol, Bože láskavý a v boji žitia Tys’ nám stál po boku. Dals’ telu, dals’ i duši potravy a nedals’ zhynúť v tomto starom roku. A preto, keď sa dnes rok odberá, my k trónu Tvojmu nebeskému zrieme a v tichý sviatok tohto večera ďakujeme Ti, Pane, ďakujeme!  Amen  /M.R./   Ž 136, 1-7, 16, 23-26: (1) “ Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá naveky!  ...

Martin Rázus: Dnes odchodí i Rok

 Martin Rázus: Dnes odchodí i Rok   Jar odkvitla a leto dalo dary… dnes odchodí i Rok, ten mdlý a starý, s ním bôle naše, žiale, smútky mnohé, radosti skvelé, jak i preúbohé. My cítime- zvlášť v túto svätú dobu – že všetci zas sme o krok bližšie k hrobu. Preto tu, v chráme, Bože dobrý, svätý, za večera dnes duch náš korí sa Ti, a čo sme vzali z darov rodnej zeme – ďakujeme Ti, Pane, ďakujeme: Za všetko, čo je drahé duši- telu, príjm vďaku vrelú, príjmi vďaku vrelú… Poteš zvlášť tých, im treba potešenia, náreky chorých nech...

Svedectví – priam zázračné

       Už len v našich spomienkach milých, ostáva  končiaci  rok 2011,        za všetko prežité v ňom,  daj Bohu slávu, vďač  Mu celým srdcom.        S prichádzajúcim novým rokom otvor sa životu novému,  Božej        láske dokorán,        nech ti v srdci  Ježiš žiari,  nech si šťastný, v Bohu mocný,  po celý  rok       2012 .                              praje Miloslav              A na toto svedectvo priam zázračné si nájdi čas / 50 min alebo aspoň začiatok/   oplatí sa to vypočuť aj si poplačeš ako ja.   I keď viem, že to svrabľavé uši neznesú – a od tiaľto to vymažú. Herci musia hrať, ináč sú nie hercami, len...

Na rozhraní rokov

Modlitba: "Ďakujeme Pane a Bože náš, za všetky dobrodenia a pomoc v minulom roku. Prosíme,odpusť nám naše viny, hriechy a nedostatky, a to tak voči Tebe, ako aj voči našim blížnym. Prosíme, požehnaj a veď nás aj v novom roku 2011. Tvoj Svätý Duch nech nás osvecuje ,posväcuje a v pravej viere zachováva. Nech je zvelebené Tvoje sväté meno,Trojjediný Bože, Otec ,Syn i Duch svätý na veky požehnaný .Amen." Prosím,prečítaj si žalm 8. Požehnaný a milostiplný nový rok 2011 všetkým návštevníkom stránky evanjelik praje redakcia.