Martin Rázus: Dnes odchodí i Rok

 Martin Rázus: Dnes odchodí i Rok

 

Jar odkvitla a leto dalo dary…

dnes odchodí i Rok, ten mdlý a starý,

s ním bôle naše, žiale, smútky mnohé,

radosti skvelé, jak i preúbohé.

My cítime- zvlášť v túto svätú dobu –

že všetci zas sme o krok bližšie k hrobu.

Preto tu, v chráme, Bože dobrý, svätý,

za večera dnes duch náš korí sa Ti,

a čo sme vzali z darov rodnej zeme –

ďakujeme Ti, Pane, ďakujeme:

Za všetko, čo je drahé duši- telu,

príjm vďaku vrelú, príjmi vďaku vrelú…

Poteš zvlášť tých, im treba potešenia,

náreky chorých nech sa v jasot zmenia,

trúchlivých utíš – núdznych posmeľ v boji,

a srdce búrne, nech sa upokojí…

Zjednoť nás všetkých – všetkých, drahý Hosti,

keď volá na nás márnosť nad márnosti,

a cítime – i sila, rozkoš, sláva,

jak tento Rok – tak biedne dokonáva..!

Vzdialených prichýľ, v skúškach posilni hruď,

žehnaj im, žehnaj i za tohto sviatku

pri konca roka – ako na začiatku.

Ó, buď nám všetkým Tvoja milosť daná

i v túto noc i najbližšieho rána – 

čo strácame – by sme našli v Tebe,

tu časne radosť a po smrti nebe!  Amen.

 

 

          / Z antológie K výšinám, slov.ev.poézie – vybral  Ľ.B.st./

         K myšlienkam na Starý rok, aby nikto nebol sám…

Komentovať