Služby Božie v televízii na záver roka a Nový rok

Silvester 31. dec. 2012: ARD o 16.40 hod. – Ekumenické SB na záver roka z kostola sv. Michala v Eutin.
Nový rok: 1. január 2013: ZDF o 10.15 z Frauenkirche Drážďany -Ev. SB , káže biskup Bohl.
ČT 2 : Novoročná ekumenická pobožnosť z chrámu starokatolíckej cirkvi v Prahe o 18.00 hodine.

Komentovať