Najbližšie Európske stretnutie mladých Taizé bude v Prahe

Brat Alois, prior ekumenickej komunity Taizé oznámil miesto najbližšieho európskeho stretnutia týmito slovami: „Bude sa konať od 29. decembra 2014 do 2. januára 2015. Zídeme sa v meste, ktoré sa nacháda v samom strede Európy. Bude to mesto Praha.“

Meno mesta, ktorej cirkevní predstavitelia pozývajú bratov z Taizé, aby zorganizovali koncoročné stretnutie sa v posledných rokoch oznamuje vždy počas spoločnej modlitby predchádzajúceho stretnutia. Tentokrát to bolo 30. decembra 2013 v štrasburskej katedrále, za prítomnosti desiatok tisíc mladých a menej mladých, ktorí sa spolu modlili priamo v Štrasburgu alebo prostredníctvom on-line vysielania.

V mene cirkví zjednotených v Ekumenickej rade cirkví Českej republiky pozval mladých jej predseda Daniel Fajfr, ktorý sa osobne zúčastnil stretnutia v Štrasburgu, kde vyjadril nádej z plodov budúceho stretnutia: “Srdečne Vás pozývam na stretnutie do Prahy, mesta v srdci Európy. Veríme, že skrze vašu prítomnosť a vaše modlitby toto srdce omladne. Tešíme sa na to, ako vás budeme môcť uvítať. Príďte aj so svojimi priateľmi. Ak Boh dá, dovidenia o rok!”
Nadviazal tak na slová predsedu Českej biskupskej konferencie, pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku, ktorý okrem iného povedal: “Privíta vás monumetálna panoráma pražského hradu s Katedrálou sv. Víta, ako aj ostatné pražské kostoly, ktoré svojou existenciou ohlasujú evanjelium. Vaši bratia a sestry z kresťanských cirkví sa tešia, že vás budú môcť uvítať, aby ste koniec roka 2014 a začiatok roka 2015 mohli zažiť v Prahe, matke miest.”

Stretnutie v Prahe bude už 37. európskym stretnutím, ktoré bratia z Taizé začali organizovať raz ročne v niektorom z veľkých miest nášho kontinentu po tom, ako mladí v 60-tych rokoch 20. storočia začali prichádzať k nim do Taizé. Chceli tak vykročiť za mladými a pomôcť im objaviť, ako môže kresťan žiť duchovný život aj doma, uprostred ruchu veľkomesta.
Česi veľmi rýchlo reagovali na túto udalosť a založili stránku “Taizé – 2014: Evropské setkání mladých v Praze” na Facebooku, ktorá má spojiť záujmecov už počas príprav.

Komentovať