Dobrý pastier

Dobrý pastier

Ó Jezu, dobrý pastieru!
Ty mňa, svoju ovcu, hľadáš;
Tys‘ mňa prebudil k pokániu,
Ty mi zahynúť nedáš.
Keď som klesol v hriechu hrob,
zblúdil od slova Tvojho,
Tvojej milosti vzkriesil hlas,
mňa človeka hriešneho.

Ó Jezu, dobrý pastieru!
udeľ mi tú milosť,
by som Tvoju konal vôľu,
a mal vždy všetkého dosť.
Pas ma na pastvine zelenej,
voď k prameňom života,
nes na ramenách, vystríhaj
ma Tvoja láska a dobrota!

Ó Jezu, dobrý pastieru!
voď Izraela svojho,
cez púšť a sveta lesť hroznú
do mesta nebeského,
kde jeden bude ovčinec
a kde Tys‘ Pánom večným:
ó príď, z tej biedy vyveď nás
v ten Jeruzalem krásny.

Komentovať