Detský vianočný večierok v Sobotišti

Detský vianočný večierok 2013

Úvodné oslovenie:
Príjemný a požehnaný večer všetkým: deťom, rodičom starým rodičom, bratom a sestrám vo viere.
Dnes, v predvečer Štedrého dňa sme už všetci sviatočne naladení. Jednak adventým časom, potom samotnou prípravou, ktorú naše deti absolvovali spoločne, a verím že i v domácnostiach.

Táto tradičná detská slávnosť nebude mať liturgický, bohoslužobný rámec, ale skôr charakter rodinného stretnutia. Stretnutia blízkych ľudí nielen pokrvne, ale najmä duchovne. Lebo sme tu, v našom kostole ako evanjelicko – kresťanské rodiny.
To jedinečné a základné, čo nás čaká, je oslovenie Božím slovom. Nebude však znieť iba úst mojich, riadne povolaného zborového farára, ale aj z úst tých, ktorým som v tomto CZ pokrstil, uviedol do hodnosti všeobecného kňazstva, a ktorí tým, že sa učili a niečo aj naučili, môžu teraz iných vyučovať, môžu iným kázať, tj. zvestovať Božie slovo !
V advente sme mali dva významné dni: sv. Mikuláša a sv.Lucie. Ten prvý sviatok je spomienkou na kresťanského biskupa Mikuláša z Myry a jeho neokázalú dobročinosť. Ten druhý, u nás už temer zabudnutý je spomienku na mladú kresťanskú mučeníčku Luciu.Prečo spomínam tieto dni?
Učia nás, i naše deti prijímať veci, ktoré sú pre nás tajomstvom. Učia nás a zvlášť naše deti prijať lepšie a ľahšie tajomstvo adventu, vtelenia Pána Ježiša Krista! Tajomstvo Jeho narodenia, utrpenia, tajomstvo Jeho vzkriesenia i oslávenia. Spomienka na Mikuláša a Luciu je nielen spomienkou na historické kresťanské osobnosti, ale najmä na ich duchovný odkaz, ktorý príťažlivo oslovuje človeka.

Prišiel som po dni sv.Mikuláša do jednej rodiny, v ktorej sa v tomto roku narodilo dieťatko, ktoré bolo aj pokrstené. Venoval som sa príprave Krstu s rodičmi niekoľko hodín. Pri návšteve hovorím ich staršiemu dieťatu: Vezmi si darček od Mikuláša – a mamka na to hovorí: “U nás Mikuláš nechodí, u nás chodí Dedo Mráz!” ? – To je vec, ktorú pri najlepšej voli neodokážem pochopiť. Žiadať Krst v meno Krista a vychovávať v duchu Deda Mráza…Poučenie je nasledovné: Nedajme sme si vziať odkaz biskupa Mikuláša!- Alebo si dáme vziať aj odkaz Štedrého večera a odkaz Vianoc? Tento večer chce byť vedomou hrádzou, aby sa tak nestalo.
Všetkých rodičov, evanjelikov chcem vyzvať k najväčšej možnej zodpovednosti a k stráži na hradbách duchovného Siona cirkvi!

Čo nás čaká dnes?
Teraz na úvod zaspievame spoločne úvodnú pieseňč.10: Chvála Ti, Bože verný. Potom bude nasledovať biblické svedectvo o príchode a narodení Spasiteľa: Matúš 1,18- 25.
Hneď potom prednesú svoje posolstvo naše deti. Najskôr tie najmenšie, z prvých troch ročníkov náboženstva. Ďalej si vypočujeme venček ľudových vianočných kolied v podaní malých speváčiek a jeden duet starších dievčat.
V druhej časti opäť najskôr zaspievame spoločnú pieseň: č. 642 : “Šla sveto láska…” a po nej bude nasledovať vianočná hra, dramatizácia vianočného evanjelia v podaní starších žiakov. Pár slov k tomu ešte pridám v priebehu večierka. Na záver dramatizácie s názvom Narodenie Mesiáša, spoločne dospievame ostatné verše závereného chorálu: Sp.č.56:”Radujte sa, srdečne plesajte…”
Požehnaný večer želám ešte raz všetkým! Amen

Komentovať