Poďakovanie za úrody

Poďakovanie za úrody zeme F 4, 4-9: “Radujte sa v Pánu vždycky! Opakujem: Radujte sa! (5) Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! (6) O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. (7) A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši. (8) Napokon, premýšľajte bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! (9) Čomu ste sa aj naučili, čo ste aj prijali...

Vďaka za úrody

Vďaka za úrody zeme Ž 145, 1 – 10: “Budem Ťa vyvyšovať, Bože môj, Kráľu, na večné veky dobrorečiť Tvojmu menu! (2) Budem Ti dobrorečiť každý deň, na večné veky chváliť Tvoje meno! (3) Veľký je Hospodin a všetkej chvály hoden a Jeho veľkosť nevýstižná. (4) Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása tvoje mocné skutky. (5) Chcem uvažovať o nádhere Tvojej slávnej veleby, a Tvojich predivných činoch. (6) Hovoriť budú o sile Tvojich úžasných skutkov a ja rozprávať budem o Tvojich veľkých činoch. (7) Rozhlasujú pamiatku Tvojej veľkej dobroty, plesajú nad Tvojou spravodlivosťou. (8) Ľútostivý a milosrdný je...

Vďakyvzdanie

                                                                        Vďakyvzdanie Daj Bože, s tým sa spokojiť, čo dávaš k životu, za Kristom verne kráčať, vlej do sŕdc ochotu. Pomôž nám s vďakou prijímať z rúk Tvojich každý dar, lakomstvo, pýchu, sebectvo, sám pri nás mocne zmar! Amen.   1 M 2, 8-9  a 16-17: ”Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka, ktorého utvoril.(9) Hospodin Boh dal zo zeme...

Poďakovanie za úrody zeme

                                                    Poďakovanie za úrody zeme Lk 17,11-19:        „Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti“ (Ž 145,15-16). To je refrén dnešnej nedele, refrén našej spoločnej vďaky voči Pánu Bohu za Jeho starostlivosť o nás, o našu dušu i telo. V nedeľu Poďakovania za úrody zeme, ktorú svätíme,  na prvom mieste  stojí vďaka nás kresťanov  za telesné dary, telesné dobrodenia a...