Kázání o apokalypse

  Na úvod – Píseň z Evangelického zpěvníku č. 550: “Až potud nám pomáhal Hospodin z milosti”.     Milé sestry a drazí bratři,   za základ mého dnešního zamyšlení nad slovy Bible jsem vybral následující text z Lukášovy “malé apokalypsy” (L 21,28) : “Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko”. Tato slova nenajdeme ani v Matoušově, ani Markově “malé apokalypse” (Mt 24,3 – 44 a Mk 13, 3 – 37). Přitom jde o velmi důležitá slova povzbuzení a naděje pro ty věřící, kteří se dožijí druhého příchodu Páně. Nevím, kdo z nás se onoho druhého...

Zjevení Janovo jakožto Píseň o naději

Můj starší text jako reakce na video o době konce: http://en.sevenload.com/videos/mtE77jY-Doba-Konca. Viz komentáře k mému Adventnímu kázání o víře ve vzkříšení. Název textu inspirován knihou faráře Rejchrta.       Milé sestry a drazí bratři, jsem rád, že se můžeme dnes věnovat poslední knize Nového zákona (a křesťanské Bible vůbec) – Zjevení Janovu čili Apokalypse. Předně proto, že věřím, že nám bylo shůry dáno žít na počátku doby konce tohoto věku či tohoto světa (hebrejsky olámu, řecky aiónu, latinsky saecula). Moderně vyjádřeno se jedná o konec " tohoto systému věcí" čili dosavadního uspořádání lidské společnosti a civilizace vůbec, které má co...