Historické mapy Slovenského územia

Lazarova mapa – klenot našej kartografie má 500 rokov! – Zaujímavý blog: http://marekvalko.blog.sme.sk/c/334058/Lazarova-mapa-klenot-nasej-kartografie-ma-500-rokov.html?utm_source=sme-title&utm_medium=web&utm_campaign=blog Samotná Lazarova mapa: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Tabula_hungariae.jpg Iná mapa pochádza z pera významného slovenského geografa Samuela Mikovíniho z roku cca 1739 a zachytáva všetky dediny na území západného a stredného Slovenska: http://mek.niif.hu/06400/06422/html/top_megye/megye16 Okrem toho sú tu zaznačené názvy miest a dedín nepozmenené násilnou maďarizáciou, ktorá prišla až koncom 19. storočia.

EBF zriadila E-knižnicu

knižnica EBF UK na svojich stránkach zriadila E-knižnicu: http://www.fevth.uniba.sk/index.php?id=kniznica-novinky V jej rámci chceme uverejňovať full-texty diel, ktoré už nespadajú pod autorský zákon a sú teda voľne šíriteľné. V zásade sa jedná o literárne diela, ktorých autori sú už viac ako 70 rokov po smrti. Prvou takouto publikáciou sú Kvačalove Dejiny reformácie na Slovensku, ktorú si už záujemci môžu voľne stiahnuť v troch častiach. Veríme, že tým pomôžeme najmä študentom externého štúdia, ale nielen im. Dúfame, že táto sekcia sa bude postupne rozrastať a pomôže našim čitateľom. Privítame aj vaše návrhy, prípadne nám môžte poslať už zoskenované publikácie. Súbory, prosím, posielajte...

Kniha Koho Boh osloví na 4 CD

Výbor misie ECAV na Slovensku vydal zvukovú podobu kázní nemeckého evanjelického farára Wilhelma Buscha, ktoré knižne vyšli v zbierke Koho Boh osloví. Štyri CD ponúkajú príjemnú kombináciu duchovného slova a hudby. Sú zaujímavé, pútavé, mimoriadne obohacujúce, povzbudzujúce a poučné. Meno Wilhelma Buscha nie je kresťanom na Slovensku neznáme. V roku 1993 vyšla v slovenčine asi najznámejšia jeho kniha Ježiš náš osud − zbierka evanjelizačných kázní, ktoré prednášal nielen v Nemecku, ale aj po celom svete. Okrem toho vyšli v slovenčine aj iné jeho zbierky kázní, ako Ježiš náš pokoj, Ježiš náš kráľ a iné. Kniha Koho Boh osloví vyšla tlačou...

Zachráňme životy

http://www.zachranmezivoty.sk Projekt Zachráňme životy je tu pre vás, ktorí potrebujete pomoc, ale aj pre vás, ktorí chcete pomôcť. Cieľom je: pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi, umožniť ľuďom pomôcť finančne, materiálne, i aktívnym zapojením sa do projektu   Pozrite si aj galériu zachránených detí: http://zachranmezivoty.sk/galeria/