Duchovná pieseň po Lutherovi – vedecká konferencia v Rige, Lotyšsko

V sobotu 23. februára 2013 sa v Lutherovej Akadémii v Rige bude konať medzinárodná vedecká konferencia o duchovných piesňach od reformácie po súčasnosť. Konferencia sa koná z príležitosti prípravy nového spevníka Ev. lut. cirkvi Lotyšska. Zo zahraničných odborníkov s prednáškami vystúpia: prof. Charles Evanson, z Lut. seminára Concordia vo Fort Wayne, USA, prof. Matthias Schneider z nemeckej Univerzity Greifswald a Darius Petkun z Univerzity Klajpeda, Litva. Očakáva sa účasť organistov, dirigentov, skladateľov, hudobníkov, pedagógov , členov cirkvi a iných záujemcov o duchovnú pieseň. (www.lelb.lv)

Advent – čas spevu a koncertov

Adventné obdobie má byť časom stíšenia, modlitieb, pokánia, meditácií. K tomuto veľmi vhodným spôsobom napomáhajú aj koncerty peknej hudby. Pre záujemcov dovoľujem si urobiť pozvanie na niektoré podujatia v Bratislave. *Nedeľa, 9. decembra 2012, 16.00 hod. Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica Bratislava JÁN VLADIMÍR MICHALKO – organ Program: Marco Enrico Bossi (1861 – 1925) Ilja Zeljenka (1932 – 2007) Vstup je volný *Streda, 19. decembra 2012, 19.00 hod. Dvorana VŠMU, Zochova ulica Bratislava MILAN PAĽA – husle Program: Sergej Sergejevič Prokofiev (1891 – 1953) Igor Fiodorovič Stravinskij (1882 – 1971) Ilja Zeljenka (1932 – 2007) Ernst Křenek (1900 – 1991)...

Stretnutie slovenských spevokolov v Sarvaši

V sobotu 22. septembra t.r. sa v Novom  ev. chráme v Sarvaši zišli slovenské spevokoly z Maďarska, aby predviedli výsledky svojej tvorby. Prítomných privítal Ján Fúzik, predseda slovenskej samosprávy v MR. Medzi vzácnymi hosťami bol Štefan Daňo, gen. konzul SR, M.Babák, primátor mesta Sarvaš a farárka z Budapešti Hilda Fabulyová,ktorá má na starosti v cirkvi slovenské zbory v MR. Prítomných bolo šesť spevokolov a jeden hosťujúci zo Srbska Zvony. Skladby zazneli v slovenčine, latinčine a staroslovienčine. (www.evangelikus.hu)

Mládež Dánskej ľudovej cirkvi spieva v spevokoloch

V dánskom meste Arhuse sa v dňoch 29. júna až 4. júla 2012 zišlo z celej krajiny do 40 spevokolov v celkovom počte 650 detí a mládeže vo veku 10 až 18 rokov, aby spevom velebili Boha a súčasne ukázali ,čím a ako prispievajú spevom na bohoslužbách. Ide teda o stretnutie mládežníckych spevokolov Dánskej ľudovej cirkvi, ktoré sa koná raz za štyri roky. Členom spevokolov bude k dispozícii 25 chrámov v meste. Vyvrcholením podujatia budú večerné služby Božie 3. júla ,kedy vystúpia spoločným spevom všetky spevokoly ako jeden mohutný zbor.Predvedú spoločné dielo, ktoré pre túto príležitosť skomponoval Lars Somod.Na koncertoch vystúpia...

Deň spevokolov v Stredonemeckej cirkvi (EKM)

Stredonemecká cirkev (EKM) očakáva v Deň spevokolov 8. júla 2012 na piatich miestach do 3 tisícky spevákov z 220 spevokolov. Tými mestami sú: Magdeburg, Merseburg, Apolda, Gotha a Suhl. EKM má asi 820 spevokolov s 15 tisícmi členov. Obsahom sú skladby zamerané Lutherovu dekádu k Veľkému jubileu reformácie. Na programe sú verejné skúšky a vystúpenia, bohoslužby, ale aj "Poďte a spievajte aj vy!". (www.ekmd.de)

Uviedli popove oratórium “Desať Božích prikázaní”

V Hannoveri v nedeľu 29. januára t.r. v TUI-aréne uviedli popové oratórium "Desať Božích prikázaní" ,pri ktorom spieva 1500 spevákov a speváčiek. Dvojhodinové predstavenie ,plné svetelných a zvukových efektov, rozpráva dejiny Izraela od ich povolania, cez Egypt, vyslobodenie, cestu púšťou až po prijatie 10 prikázaní Mojžišom na hore Sinaj. Paralelne dej sleduje lásku Mojžiša a jeho ženy Ciporah. Producent a skladateľ Peter Folk zmiešal gospel s popom a klasickou hudbou. Sedem tisíc divákov a poslucháčov bolo nadšených. Dielo otvorilo Rok hudby v Hannoverskej cirkvi v Lutherovej dekáde k 500. výročiu Reformácie. Turné bude pokračovať Duesseldorfe, Mannheime a Braunschweigu.  (www.ekd.de)

Thomaner (Tomášovský zbor) slávi 800 rokov založenia

V piatok 6. januára t.r. sa v Lipsku začali veľké jubilejné oslavy 800. výročia založenia slávneho chlapčenského zboru pri chráme a škole sv. Tomáša. Na slávnosti uviedli šiestu kantátu J.S.Bacha z Vianočného oratória. Spev chlapcov doprevádzal Gewandhausorchester Lipsko. Keďže toto významné jubileum slávi aj kostol a škola, oslavy sú podelené na celý rok. Budú to koncerty a výstavy.Celkovo je pripravených v r. 2012 spolu 365 podujatí. Vrcholom osláv bude podujatie s mottom:"800 rokov  Tomášovcov – veriť, spievať, učiť" v chráme sv. Tomáša 20. marca t.r. s účasťou spolkového prezidenta. (www.ekd.de)

Nové vianočné CD – Prišiel k Nám Boží Syn – vydal Mužský spevácky zbor pri CZ ECAV Záriečie

Vianočné CD Mužského speváckeho zboru ECAV Záriečie obsahuje 10 vianočných piesní z Evanjelického spevníka so sprievodom organu i ľudových nástrojov. Odporúčame.   Objednať si ho môžete na dobierku mailom:   cd.zariecie@gmail.com Táto emailová adresa je zabezpečená proti spamovým robotom, musíte mať aktivovný Javascript na jej zobrazenie   Cena: 6€/ks + 2€ poštovné,balné   V objednávke uveďte Vaše meno, priezvisko, adresu doručenia a počet kusov. Pre hromadné objednávky z farských úradov poštovné zdarma, možnosť platiť prevodom na účet.   Informácie o predaji na stiahnutie <<<tu>>> .  POZVÁNKA NA PODUJATIA PREDSTAVENIA CD  Pozývame Vás na podujatia spojené spredstavením vianočného CD: —————————————————————————————————— 27.11.2011 9:30...

Oslava Trojjediného jediného Boha spevom

Na nedeľu Svätej Trojice v podvečer sa v nemeckom evanjelickom kostole v Modre zišli spevokoly Bratislavského seniorátu, aby predviedli ukážky svojej tvorby za posledné obdobie od adventu m.r. Stretnutie zorganizoval brat farár-konsenior z Modry M. Čop ako predseda seniorálneho vnútromisijného výboru. Na stretnutí bolo prítomných 6 spevokolov zo štyroch cirkevných zborov: Bratislava mesto – zborový spevokol, spevokol Jas z Dúbravky a spevokol SALUS;  zborový spevokol z Modry, Modry-Kráľovej a Piešťan. Celkove odznelo 21 skladieb na oslavu Trojjediného. Piesne boli pretkané tromi čítaniami Písma. Úvodnú a záverečnú modlitbu ako i požehnanie vykonal M.Čop. Prítomných na začiatku privítal a na konci pozval...

Pašiové hry priťahujú aj cirkvi odcudzených ľudí

V pôstnom čase pred Veľkou nocou od 3. apríla t.r. uvádzajú v kostole sv. Kríža v Bonne predvedenie Pašií sv. Jána od J. S. Bacha. Vnútro chrámu premenili tak, aby v centre bol orchester a mohli vystupovať tanečníci a speváci, ktorí sa pohybujú medzi divákmi a poslucháčmi. Dejiny utrpenia a smrti Ježiša Krista v hudobnom prevedení priťahujú nielen veriacich, ale i cirkvi odcudzených ľudí. (www.ekd.de)