Pašiové hry priťahujú aj cirkvi odcudzených ľudí

V pôstnom čase pred Veľkou nocou od 3. apríla t.r. uvádzajú v kostole sv. Kríža v Bonne predvedenie Pašií sv. Jána od J. S. Bacha. Vnútro chrámu premenili tak, aby v centre bol orchester a mohli vystupovať tanečníci a speváci, ktorí sa pohybujú medzi divákmi a poslucháčmi. Dejiny utrpenia a smrti Ježiša Krista v hudobnom prevedení priťahujú nielen veriacich, ale i cirkvi odcudzených ľudí.

(www.ekd.de)

Komentovať