Duchovná pieseň po Lutherovi – vedecká konferencia v Rige, Lotyšsko

V sobotu 23. februára 2013 sa v Lutherovej Akadémii v Rige bude konať medzinárodná vedecká konferencia o duchovných piesňach od reformácie po súčasnosť. Konferencia sa koná z príležitosti prípravy nového spevníka Ev. lut. cirkvi Lotyšska. Zo zahraničných odborníkov s prednáškami vystúpia: prof. Charles Evanson, z Lut. seminára Concordia vo Fort Wayne, USA, prof. Matthias Schneider z nemeckej Univerzity Greifswald a Darius Petkun z Univerzity Klajpeda, Litva. Očakáva sa účasť organistov, dirigentov, skladateľov, hudobníkov, pedagógov , členov cirkvi a iných záujemcov o duchovnú pieseň.
(www.lelb.lv)

Komentovať