LEKCIA č.4 – FORMA

 Lekcia č.4: Forma – oči, ruky, j.č.                      Naši učitelia nikdy nezabúdajú na správnu formu. Na prvom mieste platí: – oči  máme zatvorené! Začiatočníci: aspoň prižmúrené. – Tým jasne dáme najavo, že sme "in". Ďalej to, že modlitbu nečítame, že neni napísaná a nepozeráme do nejakého modlitebníka, či modlitbnej knižky atď, atď. Keď vzdycháme,  dáme najavo, že sme duchom vedení, ale vzdychajme mierne.                     Ruky.  Neskladajme si ich , ako nejaké staré  ženy. My máme viac možností: napr. dám si jednu ruku na...

LEKCIA č. 3 – JEŽIŠU

    Lekcia č. 3:…  Ježišu Po zvládnutom úvode, pokročilejší môžu ísť ďalej: Tak, Pane – je veľmi  vhodné skonkretizovať menom. Ide však  nielen o meno, ale aj o jeho správny tvar. Tým dávame najavo, kto oslovuje. Ten, kto má toho osloveného vo vrecku.    Najsprávnejší a najpožehnanenší tvar je: Ježišu!   Tak, ako sa luteráni oddeľujú od detí tohoto sveta a nehovoria: Modlíme sa k Pánovi  Bohovi – ale k Pánu Bohu, my ideme  kus ďalej a hovoríme:  Ježišu. Je to podľa vzoru…vzoruúú : Mojžišu! Ak chceme ďalej prísť, hovorme nie Ježiši, ( Jezu drahý- iba v piesňach a básňach) –...

LEKCIA č. 2- Pane, pane

 Časť prvá: Lekcia č.2: Pane, / pane /     Ak sme sa už naučili správny úvod, a vieme ako začať: totiž tak!- hneď  môžeme pridať slovo, ktoré je to najsprávnejšie.  Oslovenie bude teda znieť: Tak, Pane. Tak nás učia naši starí učitelia.     Bolo by málo zrozumiteľné hovoriť v modlitbe napríklad:  Milý Bože…( Vonkoncom nezrozumiteľné je slovo Hospodin). Formálne je síce možné použiť aj iné oslovenia, ale najlepšie je : Pane.  Pravilo je jednoduché: Koľko krát vyslovíme: tak,  toľkokrát aj Pane, pričom to treba  stále opakovať: tak Pane... Znie to pekne, a hlavne všetci hneď vedia, že máš tú správnu školu....

ČASŤ II.- Nábožná pieseň

 LEKCIA č.1: Nábožná pieseň všeobecne  Po krátkom ozpakovaní lekciíí z prvej časti pristúpime k časti 2:- Nábožná pieseň.  Naši učitelia  neuznávajú a neodporúčajú  najmä Evajelický spevník a jeho piesne. Zapamätáme si predovšetkým ich dôvody a argumenty. Pamätajú sa dobre a veľmi ľahko. Nie sú totiž žiadne- a to sa dobre pamätá. Vlastne je ten jeden: že sú evanjelické. My však spievame výlučne evanjelizačné, evanjelikálne, evangelikálne, evaapoštolské a evacharizmatické, alebo inej nezmnámej proviniencie. Tie všetky sú vhodné. Text je jednoduchý a naučí sa ho ľahko každý. /Nehodiace sa " eva" škrtinite./ Pre nás nepoužiteľné a z hľadiska svedeckého sú nevhodné  piesne...

Rýchlokurz malého domáceho sektára

 Pre veľký a neutíchajúci záujem pripravila agentúra tbc krátky rýchlokurz malého domáceho (=evang.) sektára.   Keďže začína obdobie dovoleniek, rýchlokurz sa pretiahne a na záver bude súťažný kvíz. Najlepších absolventov odmeníme účasťou na misijných atrakciach. – Prihlášky a školenie: tu. Všetky práva vyhradené.                                                            ČASŤ I.- Modlitba                 Lekcia č.1: TAK                Už starí farizeji naučili mladých a tí  verne učia...