LEKCIA č. 2- Pane, pane

 Časť prvá:

Lekcia č.2: Pane, / pane /

    Ak sme sa už naučili správny úvod, a vieme ako začať: totiž tak!- hneď  môžeme pridať slovo, ktoré je to najsprávnejšie.  Oslovenie bude teda znieť: Tak, Pane. Tak nás učia naši starí učitelia.

    Bolo by málo zrozumiteľné hovoriť v modlitbe napríklad:  Milý Bože…( Vonkoncom nezrozumiteľné je slovo Hospodin). Formálne je síce možné použiť aj iné oslovenia, ale najlepšie je : Pane.  Pravilo je jednoduché: Koľko krát vyslovíme: tak,  toľkokrát aj Pane, pričom to treba  stále opakovať: tak Pane...

Znie to pekne, a hlavne všetci hneď vedia, že máš tú správnu školu. Výhodou tiež je, že sa nemôžeš pomýliť a niečo popliesť.

   Sú takí, ktorí budú rýpať a poukazovať napr. na slovo z Matúša 7,21:"Nie každý , kto mi hovorí : Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského". Ale my a naša škola vie čítať  aj vykladať Písmo!!  Je tu predsa jasné slovo: Nie každý....

   Je to jasné a stojí čierne na bielom, že nie každý, ale my ktorí nehrešíme, lebo sme sa obrátili, nie sme každý! Nie každý preto znamená, že niektorí predsa vojdu! A to sme – my. 

  P.S. Ďakujeme, že sa k nám radi hlásite a zapisujetev našom ústredí, alebo priamo tu. Ešte radi pripomíname číslo účtu, na ktorý môžete posialať svoje príspevky za školenie a iné služby: O1666180/O6OO. Zloženku samozrejme prikladáme zdarma.

Komentáre k “LEKCIA č. 2- Pane, pane

Komentovať