Nedeľa večnosti

Nedeľa večnosti 1 Tes 4,13-18: “Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako aj ostatní, ktorí nemajú nádej. (14) Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. (15) Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí pozostaneme nažive až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo umreli, (16) lebo keď zazneje povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristu, (17) potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení...

Emanuel – Boh s nami

Boh s nami Jak anjeli i my dnes Ti k chvále spievame, jak pastieri i my dnes k Tebe pospiechame, ó, Kriste narodený, – nám lásky zo skvostov udeľ a rozveseľ nás, Ty, svojou prítomnosťou! Amen. Mt 1, 18 – 23: “Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom a prv, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.(19) Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. (20) Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov,...

Kým sa dvere zatvoria

Kým sa dvere zatvoria Mt 25, 1- 13: “Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. (2) Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. (3) Tie pochabé totiž vzali si lampy, ale nevzali si olejea; (4) tie rozumné však vzali si s lampami aj oleja v nádobách. (5) Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali. (6) O polnoci nastal krik: Ajhľa, ženích, vyjdite mu naproti! (7) Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. (8) Tu pochabé povedali rozumným: dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! (9) Ale rozumné...

Podiel verného a rozumného šafára

                                                         Podiel verného a rozumného šafára Lk 12, 42 – 48: ”A Pán odpovedal: Kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého Pán ustanovil nad svojou čelaďou, aby jej načas dával určenú stravu?(43) Blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, nájde tak robiť. (44) Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. (45) Keby si však ten sluha myslel: Môj pán ešte nepríde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať,...

Nebo je nebo!

                                                          Nebo je nebo! 1 J 5, 11 -13:“A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento                                        život je v Jeho Synovi. Kto má Syna má život, kto nemá                  Syna Božieho nemá života. Toto som napísal vám veriacim           ...