Tomáš Gáll: Adventný vzdych /suspírium/

1. Spoznávajúc v Tebe, Kriste svojho Kráľa – Pána- Aj my Ti chceme volať HOSIANA!- Len, prosíme, viery pevnej, stálej do sŕdc našich štedro daruj, nalej, aby sme Ti my už nikdy: Ukrižuj!…nevolali, ale v Tvojej službe až do konca verne vytrvali. Amen. / Tomáš Gáll: zo zbierky: Na kolenách II.- Vivit 2011. -Zbierka suspírií, vzdychov-” sú určené predovšetkým duchovným”, ale poslúžia aj tým, čo majú radi krátke vzdychy/.

Zlatica Oravcová: Zjavenie Krista Pána mudrcom

 Zlatica Oravcová:   Zjavenie Krista Pána mudrcom                                  Ty svetlo si, náš Pane drahý –                                Nuž, v Teba, svetlo veriť chceme!                                Ach, prijmi naše vďaky, snahy –                                Srdcia Ti svoje darujeme!                  ...

Zlatica Oravcová: Nový rok

 Zlatica Oravcová: Nový rok                                             Všetko sa mení, Ty si stály –             Náš Vodca večný – Boh a Pán!             Len Ty si v pravde neskonalý,             Milosťou svojou si nás chráň!             Veď s Tebou iba pravá cesta –              Do srdca daj nám lásku, cnosť,            ...