Tomáš Gáll: Adventný vzdych /suspírium/

1.
Spoznávajúc v Tebe, Kriste svojho Kráľa – Pána-
Aj my Ti chceme volať HOSIANA!-
Len, prosíme, viery pevnej, stálej
do sŕdc našich štedro daruj, nalej,
aby sme Ti my už nikdy: Ukrižuj!…nevolali,
ale v Tvojej službe až do konca verne vytrvali. Amen.

/ Tomáš Gáll: zo zbierky: Na kolenách II.- Vivit 2011. -Zbierka suspírií, vzdychov-” sú určené predovšetkým duchovným”, ale poslúžia aj tým, čo majú radi krátke vzdychy/.

Komentovať