Zlatica Oravcová: Nový rok

 Zlatica Oravcová: Nový rok

                               

            Všetko sa mení, Ty si stály –

            Náš Vodca večný – Boh a Pán!

            Len Ty si v pravde neskonalý,

            Milosťou svojou si nás chráň!

            Veď s Tebou iba pravá cesta – 

            Do srdca daj nám lásku, cnosť,

             Raz k Tebe prísť do nebies mesta,

             Ty žehnaj našu budúcnosť…!

             Ach, s nami buď, ó, nebies Pane,

            A rozmnož svoje požehnanie! Amen.

                        /Mt 1,23/

    / Zo zbierky vzdychov a suspírií + ses.farárky, poetky Z.Oravcovej vybral ĽB st./

              

Komentovať