Najbližšie Európske stretnutie mladých Taizé bude v Prahe

Brat Alois, prior ekumenickej komunity Taizé oznámil miesto najbližšieho európskeho stretnutia týmito slovami: „Bude sa konať od 29. decembra 2014 do 2. januára 2015. Zídeme sa v meste, ktoré sa nacháda v samom strede Európy. Bude to mesto Praha.“ Meno mesta, ktorej cirkevní predstavitelia pozývajú bratov z Taizé, aby zorganizovali koncoročné stretnutie sa v posledných rokoch oznamuje vždy počas spoločnej modlitby predchádzajúceho stretnutia. Tentokrát to bolo 30. decembra 2013 v štrasburskej katedrále, za prítomnosti desiatok tisíc mladých a menej mladých, ktorí sa spolu modlili priamo v Štrasburgu alebo prostredníctvom on-line vysielania. V mene cirkví zjednotených v Ekumenickej rade cirkví Českej...

Skončilo sa stretnutie mládeže z hnutia Taizé v Berlíne

Po piatich dňoch modlitieb,spevov a diskusií sa v nedeľu skončilo Európske stretnutie mládeže ekumenického bratstva Taizé. V sobotu večer na modlitbách vyzval prior bratstva, brat Alois mládež, aby vo svojich domovinách prevzali zodpovednosť za spravodlivejší svet a za svet bez vykorisťovania nerastných surovín. Na stretnutí bolo prítomných do 30 tisíc mladých z vyše 70 krajín ,ktorí boli podelení do 160 cirkevných zborov v meste Berlíne. Najbližšie budúce v poradí už 35. stretnutie mládeže bude na prelome rokov 2012/ 13  v Ríme. (www.kirche-mv.de)

Stretnutie mládeže Taizé v Berlíne

Ako oznámila agentúra KIPA – APIC v hlavnom meste Nemecka Berlíne sa uskutoční päťdňové stretnutie mladých Európy a iných kontitentov pod vedením komunity Taizé. Pozývateľmi sú evanjelické cirkvi, katolícka cirkev a primátor Berlína. Stretnutie bude trvať od 28. decembra 2011 do 1. januára 2012. Podľa brata Alojza, vedúceho komunity Taizé , mladí donesú so sebou lieky a zdravotnícke potreby prvej pomoci ,ktoré potom odošlú v rámci humanitárnej pomoci do nemocníc a na vidiek v Severnej Kórei. Na programe mladých sú modlitby a diskusie na duchovné, sociálne, politické, ekonomické a kultúrne témy. Plánované je aj ekumenické stretnutie s poslancami nemeckého Reichstagu. Fórum...

Prosba z Haiti: “Modlite sa za nás!”

Komunita z Taizé len pár dní po ničivom zemetrasení zverejnila na svojej webstránke svedectvo niekoľkých mladých Haiťanov, ktorí boli v posledných rokoch v Taizé ako dobrovoľníci. Jedno z nich končí prosbou: "Odkážte všetkým národom sveta (…) prosbu, aby sa počas 12 mesiacov vždy 12. deň v mesiaci modlili za Haiťanov. Neváhajte! Je to veľmi naliehavé." Svedectvá si môžete prečítať na http://www.taize.fr/sk_article9735.html.