Najbližšie Európske stretnutie mladých Taizé bude v Prahe

Brat Alois, prior ekumenickej komunity Taizé oznámil miesto najbližšieho európskeho stretnutia týmito slovami: „Bude sa konať od 29. decembra 2014 do 2. januára 2015. Zídeme sa v meste, ktoré sa nacháda v samom strede Európy. Bude to mesto Praha.“ Meno mesta, ktorej cirkevní predstavitelia pozývajú bratov z Taizé, aby zorganizovali koncoročné stretnutie sa v posledných rokoch oznamuje vždy počas spoločnej modlitby predchádzajúceho stretnutia. Tentokrát to bolo 30. decembra 2013 v štrasburskej katedrále, za prítomnosti desiatok tisíc mladých a menej mladých, ktorí sa spolu modlili priamo v Štrasburgu alebo prostredníctvom on-line vysielania. V mene cirkví zjednotených v Ekumenickej rade cirkví Českej...

TAIZÉ 2012 – týždenný pobyt v komunite bratov z Taizé

Srdečne pozývame stráviť týždeň 30.6. – 8.7.2012 spolu s mladými zo Slovenska a z celého sveta vo Francúzsku, v medzinárodnej ekumenickej komunite bratov z Taizé. Prečo prísť do Taizé? Komunita od svojich počiatkov smerovala k dvom cieľom: žiť v spoločenstve s Bohom skrze modlitbu a byť kvasom pokoja a dôvery uprostred ľudskej rodiny. Pobyt v Taizé je príležitosťou hľadať spoločenstvo s Bohom v modlitbe, speve, tichu a rozjímaní. Možno tu znovuobjaviť vnútorný pokoj, zmysel života a novú silu. Skúsenosť jednoduchého života zdieľaného s druhými nám pripomína, že každodenný život, taký aký je, je miestom, kde nás očakáva Kristus. Niektorí mladí...

AKO STRETNÚŤ BOHA? Odovzdávanie viery v sekularizovanom svete

Vo štvrtok 28. októbra 2010 o 18:30 sa uskutoční 1. stretnutie v rámci tohtoročného cyklu ekumenických večerov, ktoré sa už tradične konajú raz mesačne v Evanjelizačnom dome Quo Vadis v Bratislave (Hurabanovo nám 3.). O odovzdávaní viery v dnešnom, sekularizovanom svete bude hovoriť ThDr. Ján Greššo z ECAV a Redemptoristi a členovia hnutia Focoláre z RKC. Všetci ste srdečne vítaní!

Prosba z Haiti: “Modlite sa za nás!”

Komunita z Taizé len pár dní po ničivom zemetrasení zverejnila na svojej webstránke svedectvo niekoľkých mladých Haiťanov, ktorí boli v posledných rokoch v Taizé ako dobrovoľníci. Jedno z nich končí prosbou: "Odkážte všetkým národom sveta (…) prosbu, aby sa počas 12 mesiacov vždy 12. deň v mesiaci modlili za Haiťanov. Neváhajte! Je to veľmi naliehavé." Svedectvá si môžete prečítať na http://www.taize.fr/sk_article9735.html.  

Petrov primát z pohľadu ECAV a RKC

Petrov prímát je jednou z tém, na ktoré je názor evanjelickej a (rímsko-, grécko- atď.) katolíckej cirkvi evidentne odlišný. Alebo sa v niečom predsa len zhodujeme?  V pondelok 1.februára  2010 o 18.30 budú na tému Ježišovo prisľúbenie Petrovi (Mt 16,18) rozprávať ThDr.Ondrej Prostredník z ECAV a ThDr.Jozef Jančovič z RKC. Stretnutie, ktoré sa uskutoční v rámci 8.ročníka ekumenických večerov pri Božom Slove sa bude konať tradične v Evanjelizačnom dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí 3 v Bratislave. Všetci ste srdečne vítaní!