Pápež František o jednote Cirkvi

Pápež František sa na generálnej audiencii venoval jednote Cirkvi. http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141008015 úryvok: Je to bolestné, ale sú rozdelenia, kresťania sú rozdelení, sme rozdelení medzi sebou. Všetci však máme niečo spoločné: všetci veríme v Ježiša Krista, Pána. Všetci veríme v Otca, v Syna a v Ducha Svätého, a do tretice, všetci spoločne kráčame, sme na ceste. Pomôžme si vzájomne! – Ty to chápeš takto, ty zas tak… – Ale veď vo všetkých spoločenstvách sú vynikajúci teológovia, nech teda oni diskutujú, nech hľadajú teologické pravdy, pretože to je povinnosť, my však spoločne kráčajme, modlime sa jeden za druhého a konajme skutky lásky. A...

Fin. a iná pomoc Gaze, Ukrajine a pod

Všetci vieme čo-to o zlej situácii na Ukrajine, v pásme Gazy, či na iných miestach ohrozovaných bojmi. Slovenská katolícka charita má kontakty na charity v daných oblastiach a je možné pomôcť ľuďom, ktorí sú ohrození. http://www.charita.sk/aktuality/caritas-jeruzalem-prosi-o-pomoc-pri-aktivitach-v-pasme-gazy http://www.charita.sk/stranky/pomoc-ukrajine Kto by chcel prispieť, toto je tiež jedna z možností. Marana tha!

Modlitba za mier na nedeľu zoslania Ducha Svätého

Rímsky biskup František na nedávnej návšteve na Blízkom východe dohodol návštevu prezidentov Palestíny a Izraela v Ríme. Tá sa uskutoční dnes (8. júna 2014) a jej cieľom je pomodliť sa spolu za pokoj. Viac o jej programe na stráne www.tkkbs.sk. Prezident Svetového luteránskeho zväzu, biskup Munib A. Younan pri tejto príležitosti vyzval všetkých evanjelikov sveta, aby sa s ním spojili v modlitbe s pápežom Františkom a dvomi prezidentmi. Viac o postoji brata biskupa Younana na stráne www.lutheranworld.org. Marana tha!

Medzinárodné ekumenické združenie

http://www.ief-oecumenica.org/ Medzinárodné ekumenické združenie (International Ecumenical Fellowship = IEF) je medzinárodná ekumenická organizácia, ktorá sa vyznačuje organizovaním medzinárodných konferencií, kde sa stretávajú kresťania rôznych denominácií. Jej heslom je Žiť dnes cirkev zajtrajška. Za srdce svojej činnosti označuje spoločnú modlitbu a spoločné slávenie. Na stránke sú aj informácie v slovenskom jazyku, aj keď v obmedzenej miere. Je možné ich nájsť vľavo v sekcii Library, kde sú preložené dokumenty On Eucharistic sharing (O eucharistikcej pohostinnosti) a Písek declaration (stručne hovorí o IEF).

Jediné spásonostné prostredníctvo Ježiša Krista

Dnes (22. 02. 2013) bude na rádiu Lumen o 11:00 zostrih relácie Duchovný obzor, kde bol hosťom profesor katolíckej dogmatiky Anton Adam. Témou je Jediné spásonostné prostredníctvo Ježiša Krista, čiže téma, ktorá je významná aj v ekuméne. Ak má teda niekto záujem, môže si to vypočuť. Nejaký čas bude dostupná aj v archíve na stránke http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=13 Myslím, že s koncom mesiaca sa zmaže aj archív, takže ak to niekto chce počúvať, nech si to stiahne čím skôr. Marana tha!

Stvoriteľ a Vykupiteľ ľudského pokolenia má moc darovať mne nehodnému aj výšku života, aj účinnosť jazyka.

Dnes si RKC v liturgickom kalendári spomína na Gregora Veľkého. V breviári sa nachádza časť jeho homílie, ktorú považujem za peknú a tak sa o ňu chcem s vami podeliť.    Z Homílií svätého pápeža Gregora Veľkého na Ezechiela (Lib. 1, 11, 4-6: CCL 142, 170-172)   Z lásky ku Kristovi hlásam jeho slovo a nešetrím sa        „Syn človeka, urobil som ťa strážcom domu Izraela.“ Je pozoruhodné, že Pán toho, koho posiela kázať, nazýva strážcom. Strážca totiž stojí vždy na vyvýšenom mieste, aby zďaleka videl, čo sa pripravuje. A každý, kto je ustanovený za strážcu ľudu, musí stáť vysoko svojím životom, aby...

Článok o kresťanskom fundamentalizme

http://www.teologicketexty.cz/casopis/1997-1/Krestansky-fundamentalismus-1.html Celkom zaujímavý článok, ak máte záujem stručne sa oboznámiť s tým, čo je to fundamentalizmus v kresťanstve. Sú to zoskenované strany, takže si to treba buď zobraziť v prehliadači, alebo stiahnuť do počítača a otvoriť ako obrázok či vytlačiť. Marana tha!