Canterburský arcibiskup sa koncom roka vzdá svojej funkcie

Canterburský arcibiskup Rowan Williams dnes oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie arcibiskupa. Urobí tak koncom decembra tohto roku. Arcibiskup Williams, ktorý viedol Anglikánske spoločenstvo od roku 2002, predložil svoj zámer aj kráľovnej Alžbete II., ktorá je najvyššou guvernérkou Anglikánskeho spoločenstva a formálne vymenúva arcibiskupa Canterbury. „Bolo obrovským privilégiom slúžiť ako arcibiskup Canterbury počas posledných desiatich rokov a rozhodnutie nebolo ľahké,“ uviedol arcibiskup Canterbury. Veriacich zároveň požiadal o modlitby a za veľkorysú podporu sa poďakoval svojim priateľom a kolegom, farnostiam a spoločenstvám. Rowan Williams si bude aj naďalej plniť všetky svoje povinnosti canterburského arcibiskupa voči cirkvi v Anglicku až do konca...

Pápežove príhovory v Nemecku

 Homília počas ekumenickej bohoslužby v Erfurte je TU. Príhovor Benedikta XVI. počas stretnutia so zástupcami Evanjelickej cirkvi: Vážené dámy, vážení páni! Keď sa teraz ujímam slova, chcel by som predovšetkým poďakovať za túto príležitosť stretnúť sa s vami. Som vďačný osobitne predstavenému Evanjelickej cirkvi Nikolausovi Schneiderovi, ktorý ma privítal a svojimi milými slovami ma prijal medzi vás. Zároveň by som chcel poďakovať za ten zvláštny dar, že sa naše stretnutie môže odohrať na tomto historickom mieste. Ako rímskeho biskupa ma napĺňa dojatie, že sa môžem stretnúť s reprezentantmi Rady nemeckej evanjelickej cirkvi v starobylom augustiniánskom kláštore v Erfurte. Tu Luther...

Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína (Ps 33, 29: CCL 38, 272-273)

 Bratia, veľmi vás povzbudzujeme k láske, nielen medzi vami navzájom, ale aj k tým, čo sú mimo, či sú to pohania, čo ešte neveria v Krista, alebo tí, čo sú od nás odlúčení, a vyznávajú s nami Hlavu, ale od tela sa oddelili. Žiaľme za nimi, bratia, ako za svojimi bratmi. Či chcú, alebo nechcú, sú našimi bratmi. Až vtedy by prestali byť našimi bratmi, keby prestali hovoriť: „Otče náš.“ O ktorýchsi povedal Prorok: „Tým, čo vám hovoria: Nie ste naši bratia, povedzte: Ste naši bratia.“ Uvažujte, o kom to mohol povedať. O pohanoch? Nie, lebo ich nenazývame našimi bratmi...

Kresťanský stredovek

V sobotu 20.11.2010 o 16:00 hod. bude v Klube u Jakuba prednáška ThDr. Gabriela Brendzu PhD – na tému Kresťanský stredovek (križiacke výpravy, inkvizícia, investitúra). Klub u Jakuba je priestor v dominikánskom kláštore vo Zvolene na Novozámockej ulici 73.

Organový koncert vo Zvolene

  Farnosť sv. Dominika, Farnosť sv. Alžbety a Občianske združenie PRO ORGANO Zvolen si Vás dovoľujú pozvať na benefičný organový koncert, ktorý sa uskutoční vo farskom kostole sv. Alžbety vo Zvolene v nedeľu, 21. novembra 2010 o 16:00 hod. Na organe bude hrať Ľuboš Ihring a zaznejú skladby od Bacha, Regera a Schumanna. Vstupné je dobrovoľné a bude použité na stavbu organa pre kostol sv. Dominika Zvolen-Západ.  

Jubileum reformácie a ekuména

 Upozorňujem na drobný článoček uvedený na stránke http://www.ekumenizmus.kbs.sk/spravodajstvo/i36/  V dňoch okolo tohtoročnej pamiatky reformácie som chcel zorganizovať Pripomienku krstu (Taufgedächtnis), ale bolo to na poslednú chvíľu a tak nakoniec nebol záujem. Škoda…dúfam, že o rok sa to podarí 🙂 Stretli ste sa už vy niekedy s tým, že by sa slávenie Pamiatky reformácie konalo v ekumenickom duchu? Myslím tým predovšetkým účasť katolíkov na nejakom programe, nejaká spoločná aktivita. Prípadne ako vôbec vnímate možnosť niečoho takého v Slovenských podmienkach? Sme tu na niečo také dostatočne zrelí? Marana tha!