Zlato v Riu pre plavca z luteránskej školy v Južnej Austrálii

NA OH v Rio de Janeiro 11. augusta 2016 vyhral zlatú medailu pre Austráliu 18-ročný plavec Kyle Chalmers, ktorý je študentom luteránskej strednej školy Immanuel v Novar Gardens, predmestie Adelaide. Boli to preteky mužov na 100 metrov vo voľnom štýle. Jeho čas bol 47.58 sekund . Kyle získal na tejto olympiáde aj bronzovú medailu, ako súčasť  plávania voľným štýlom mužov 4×100 m . (www.lca.org.au)

Prijímacie konanie na EBF UK

OZNÁMENIE O PRIJÍMACOM KONANÍ Dekanát EBF UK v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2014/2015 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných programov: Evanjelická teológia (päťročné denné spojené magisterské štúdium): – s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v. – s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s (trojročné bakalárske a nadväzujúce dvojročné denné magisterské štúdium): – anglickým jazykom a literatúrou (Bc., Mgr.) – nemeckým jazykom a literatúrou (Bc., Mgr.) – slovenským jazykom a literatúrou (Bc., Mgr.) – históriou (Bc.) – pedagogikou (Bc.) Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (trojročné denné alebo externé bakalárske...

Veselé služby Božie

V nedeľu 11. novembra 2012 sa v evanjelickom kostole vo Svätom Jure konali dopoludnia veselé služby Božie. Chrám naplnil drobizg – detičky z miestnej cirkevnej škôlky Betlehem, ich rodičia a domáci viery. Spolu bolo 171 osôb, z toho 58 detí. Príležitosťou pre tieto bohoslužby bolo jubileum – 10 rokov od založenia škôlky. Celé SB boli netradičné, liturgia čítaná (recitovaná) , piesne zo spevníka i detské a mládežnícke – moderné. Namiesto organa hrala miestna kapela mládeže. Liturgovali: námestný farár M. Koreň a exzborový farár Ľ. Batka, ktorý aj “rozsieval semeno Božieho slova” podľa evanjelia o rozsievačovi. Kázeň bola pretrasformovaná do jednoduchej...

Evanjelické školy sú na severe Nemecka úspešný model

V Dóme v Guestrowe sa v sobotu 22. septembra t.r. konali služby Božie, na ktorých biskup Gerhard Ulrich poďakoval doterajšiemu predsedovi nadácie pre ev. školstvo Helmutovi Hanischovi a uviedol do úradu jeho nástupcu Joerga Schulza. Obaja sa vyjadrili, že evanjelické školy sú na severe Nemecka úspešným a vydareným modelom. V Mecklenbursku -Prednom Pomoransku a Severnom Polabí je 18 ev. škôl s 2 400 žiakmi a  s 10 pridruženými škôlkami s 800 deťmi, ktorých zriaďovateľom je nadácia pre ev. školy. V týchto školách je pritom až 43% detí a mládeže ,ktoré nepatria ku kresťanským cirkvám.  (www.nordkirche.de)

Otvorili biblickú školu na Ukrajine

16. septembra 2012 na predmestí Odesy v Petrodolinsku v rámci slávnostných služieb Božích otvorili novú medzinárodnú biblickú školu. Služby Božie viedol a školu požehnal biskup Nemeckej ev. lut. cirkvi na Ukrajine Uland Spahlinger s pastorom Alexandrom Grossom. Ako diakonka pre službu získala požehnanie Alexandra Rešetova. Súčasne boli požehnaní siedmi študenti školy, jeden z Ruska a šiesti z cirkevných zborov z Ukrajiny. Na službách Božích pozdravy priniesli aj deti z besiedky a dorast. (gloria-ukraine.org)

V Estónsku sa zlúčia teologické vysoké školy

3. septembra t.r. bola podpísaná dohoda, podľa ktorej sa Teologický inštitút Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Estónsku a Teologická akadémia v Tartu spoja. Rozhovory o zlúčení medzi oboma zariadeniami prebiehali od začiatku tohto roku a dohoda počíta o spojení k júlu 2013. Inštitút ako súkromná škola bol založený roku 1946 a Akadémia v Tartu pred 20 rokmi – roku 1992. (www.eelk.ee)

Etika alebo náboženstvo na školách v Rakúsku?

V Rakúsku prebieha v súčasnosti verejná diskusia o tom, či v školách zaviesť vyučovanie etiky a nahradiť tak úplne vyučovanie náboženstva. Za týmto návrhom stojí ministerka školstva Claudia Schmied. Proti je vrchný cirkevný radca Schiefermair a evanjelický vicerektor cirkevnej vysokej školy pedagogickej vo Viedni Thomas Krobath. Zastávajú názor, že evanjelici ako menšina potrebujú aj naďalej na školách vyučovať svoje náboženstvo. Ináč prepadnú katolíckemu liberalizmu a budú asimilovaní. Vyučovanie etiky s prídavkom o náboženstvách (kresťanstvo, judaizmus, islam) nevedie nikam, ani k vytvoreniu akéhosi neutrálneho svetonázoru u žiakov. (www.evang.at)

Otvorenie nového šk. roku v Kiskörösi, MR

V nedeľu 2. septembra t.r. v meste Kiskörös sa konala  slávnosť otvorenia nového školského roku 20102/13 pre najväčšie ev. zariadenie v krajine: škôlky so 100 deťmi,ZŠ s 545 žiakmi , ˇGymnázia s 628 stredoškolákmi a Strednej odbornej záhradníckej školy s asi 180 dospelými.Služby Božie viedli predsedajúci biskup EC v MR Gáncs Péter a senior György Lupták. V rámci slávnosti zástupcovia miestnych orgánov odovzdali kľúče od nového cirkevného vzdelávacieho zariadenia, nasledovalo požehnanie budovy a bohoslužby. Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia mesta, župy a ústrednej vlády ako aj biskup Martin Modeus z Linköpingu, Švédsko.Cirkevná budova bola vrátená do vlastníctva cirkvi reštitúciou pred nedávnom. (www.evangelikus.hu)

Nepovolili islamistom vyučovanie

 Štátny ústredný úrad pre diaľkové štúdium v Kolíne nedal povolenie na ďalšiu prevádzku internetového vzdelávania  pre islamských salafistov v Nemecku so sídlom v Braunchweigu, ktorú prevádzkoval extrémista Mohammed Ciftci. Ten v kázňach vyzýval poslucháčov, aby bojovali proti kresťanom a proti ženám. Táto škola jestvovala od r. 2007, v súčasnosti mala zapísaných 300 poslucháčov teológie a arabčiny. Poplatok za kurz stál 55 eur. V máji sa piati poslucháči postavili násilne proti nemeckým rozhodnutiam a rebelovali na uliciach Bonnu. (www.idea.de)

Lutherova akadémia v Rige oslavuje

7. júna t.r. Lutherova akadémia v Rige oslávila dlhoročné snahy o uznanie-akreditáciu štátom ako vysoká škola úspechom. Po viacerých stupňoch uznávania je teraz akadémia uznaná s možnosťou ukončenia záverečnými skúškami s titulom bakalár. V súčasnosti na škole študuje 37 osôb na teologickom programe, 7 na programe cirkevnej hudby a 19 na programe zborového pracovníka. Vedúci školy a cirkvi sa usilujú o uznanie aj smeru zborovej diakonie. (www.martin-luther-bund.de)