O kresťanskej výchove

O kresťanskej výchove Ef 6, 1- 4: “Dietky, poslúchajte si rodičov v Pánu, lebo to je spravodlivé. (2) Cti si otca a matku – to je prvé prikázanie so zasľúbením, – (3) aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. (4) A vy, otcovia, nedráždite si dietky, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní Pánovom.” Amen Milí rodičia, milé deti, bohumilí kresťania! Školské prázdniny ubehli ako voda. Už zajtra (2.9) sa opäť otvoria brány škôl. Základné a stredné školy poznáme dnes ako školy štátne, súkromné a cirkevné. Všetky typy škôl sa musia povinne sústrediť na kvalitné...

Poučenie o ceste múdrosti

                             Poučenie o ceste múdrosti Pr 4, 10- 14:   “ Počúvaj syn môj, a príjmi moje reči, a rozmnožia sa roky tvojho života. (11) O ceste múdrosti ťa poúčam, vediem ťa po priamych chodníkoch. (12) Pri tvoje chôdzi nebude tvoj krok hatený, a keď pobehneš, nepotkneš sa. (13) Pridŕžaj sa napomenutia, neopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom. (14) Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráča po ceste zlých.” Amen   Bohumilí kresťania, školáci a mládež , bratia  a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!       ...

Ťažkosť a požehnanie kresťanskej výchovy

                                           Ťažkosť a požehnanie kresťanskej výchovy Žid 12, 5-12:      ”A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám zneje ako synom: Nepohŕdaj, syn môj, výchovou Pánovou a neklesaj, ked ťa tresce, (6) lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva, a švihá každého, koho prijíma za syna. (7) Vytrvajte, aby vás vychoval. Ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával? (8) Ak zostávate bez prísnej výchovy, v akej majú všetci podiel, ste cudzoložňatá a...

Veni sancte

                                                                                       Veni sancte   Ef 6,1- 4:“Dietky, poslúchajte si rodičov v Pánu, lebo to je spravodlivé. Cti si otca a matku – to je prvé prikázanie so zasľúbením, – aby sa ti dobre vodilo  a by si dlho žil na zemi. A vy otcovia, nedráždite si dietky, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní Pánovom“. Amen.       ...