Ako pripraviť veľkonočnú vigíliu?

Tento článok píšem po viacerých skúsenostiach Vigílie na Veľkú noc v našom zbore. Jedná o jedinečnú, veľmi starú a na liturgiu bohatú bohoslužbu. Článok nie je úplným liturgickým poriadkom na prípravu netypických bohoslužieb, skôr je to popis s upozorením na detaily, ktoré umocňujú celé prežívanie vigílie. Bohatý liturgický poriadok podľa amerických luteránov nájdetev češtitne na stránke COENA. Christos voskres! 1. Bohoslužby – Vigília (t.j. bdenie) by sa mali začať ešte pred 6.00, ešte za tmy. Podľa kalendára výjde slnko o 6.07. Veriaci ľud sa zhromaždí v kostole a za úplnej tmy a ticha. 2. Pri vchode môžu dostanú vigílne sviece. 3....

John Stott píše o vzťahu laikov a duchovenstva v cirkvi

Napísal Dr. James M. Boice   Vo svojej výnimočnej štúdii cirkvi nazvanej Jeden ľud, John Stott poznamenáva, že sa vyskytujú tri zlé odpovede na otázku vzťahu duchovenstva a ostatných kresťanov. Prvú volá klerikalizmus – myšlienka, že práca v zbore má byť robená tými, ktorí sú za to platení a úloha laikov je prinajlepšom podporovať toto úsilie finančne. Ako táto falošná predstava vznikla? Historicky vyplynula z vývoja kňažstva v ranej rímsko-katolíckej cirkvi. V tých dňoch profesionálne duchovenstvo v cirkvi malo za vzor duchovenský systém v Starom Zákone s omšou nahrádzajúcou starozákonné krvné obete. Iba "kňazi" mali dovolené vykonávať omšu, čo znamenalo postavenie nesprávneho a...

Cirkev

   Štatistiky hovoria, že je na svete 1/3 kresťanov. V kresťanskom svete je niekoľko stoviek rôzných cirkví a siekt. Každá cirkev hovorí, že je ona tá správna a ostatné sú zatratené .tj. antikristove. Z tohoto vyplývajú niektoré otázky: Ktorá je tá správna Cirkev? Čo je Cirkev? Kto ju ustanovil? Či má Cirkev moc človeka spasiť a či zatratiť? Akú službnu Cirkev má konať. A tak by sme mohli položiť kopec iných otázok, ale je len jedna odpoveď. Kde je tá odpoveď? Keďže je toľko cirví  na zemi ako to bude vyzerať v nebi? Alebo sa nám môže stať, že mnohí tam nepôjdeme…Ale...