Súdení !

 Je kresťan trestaný tu na zemi za svoje hriechy? Veď predsa naše hriechy boli vynesené na drevo kríža a tam pribité spolu s Kristom. Alebo nie? Veď ja predsa už nemusím byť potrestaný, veď za mňa bol potrestaný Pán Ježiš… Ako je to vlastne s hriechom a s trestom za hriech? Prečítaj si najprv texty z Písma, tak ako som ich vypísal, prípadne aj súvisiace texty. Najprv vypíšem zopár veršov z Písma o tom, že všetci musíme prejsť súdom Kristovým: Rimanom 14,10: Všetci sa postvíme pred súdnou stolicou Kristovou. Matúš 25,32: Všetky národy budú súdené. Skutky 10,42: Ježiš je sudca. Nasledujú verše zdanlivo protirečiace: Ján...

Byť dobrým Otcom… čo to znamená, keď je otec dobrý?

Príslovia 3.11,12                                                                                                                    SSynyn Syn môj, nepohŕdaj kázňou Hospodinovou, nech sa ti neprotiví Jeho trestanie,lebo Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre. Byť dobrým Otcom… čo to znamená, keď je otec dobrý? Keď mi niekto povie, že som dobrým otcom svojím deťom, rozbúši sa mi srdce a veľmi ma to povzbudí a poteší.  Som presvedčený, že tento pocit zdieľam spolu s mnohými otcami, ktorí majú podobnú milú skúsenosť.  Napĺňa nás to, lebo byť dobrým otcom je naozaj zmysluplná činnosť a dobre vychovať svoje deti, to je jedna z najdôležitejších vecí  života.  Čo však je obsahom týchto slov? Čo to znamená, keď mi...

John Stott píše o vzťahu laikov a duchovenstva v cirkvi

Napísal Dr. James M. Boice   Vo svojej výnimočnej štúdii cirkvi nazvanej Jeden ľud, John Stott poznamenáva, že sa vyskytujú tri zlé odpovede na otázku vzťahu duchovenstva a ostatných kresťanov. Prvú volá klerikalizmus – myšlienka, že práca v zbore má byť robená tými, ktorí sú za to platení a úloha laikov je prinajlepšom podporovať toto úsilie finančne. Ako táto falošná predstava vznikla? Historicky vyplynula z vývoja kňažstva v ranej rímsko-katolíckej cirkvi. V tých dňoch profesionálne duchovenstvo v cirkvi malo za vzor duchovenský systém v Starom Zákone s omšou nahrádzajúcou starozákonné krvné obete. Iba "kňazi" mali dovolené vykonávať omšu, čo znamenalo postavenie nesprávneho a...

Lacná verzus drahá milosť? – čo na to Bonhoeffer?

  Dietrich Bonhoeffer o ,, drahej milosti ,, Teologie 20.století. Antologie. Usporiadal Karl-Josef Kuschel, Vyšehrad, Praha 1995, str. 293-299   Lacná milosť je úhlavný nepriateľ našej cirkvi.    To, o čo dnes zápasíme (mali by sme viac zápasiť), je drahá milosť. Lacná milosť znamená milosť ako tovar ponúkaný pod cenu, premrhané odpustenie, premrhaná útecha, premrhaná sviatosť(premrhané sviatosti). Znamená milosť ako nevyčerpateľnú zásobáreň cirkvi, z ktorej bezmyšlienkovite a bez obmedzení rozhadzujeme ľahkomyseľnými rukami. Je to milosť, ktorá nemá cenu, ktorá nič nestojí. To vraj predsa robí milosť milosťou, že navždy dopredu zaplatila účet.  Práve pre tento zaplatený účet môžeme dostať všetko zadarmo. Vynaložené náklady sú nekonečne veľké, preto sú...