Nová mládežnícka liturgia k VP

Existujúci poriadok mládežníckych SB v agende umožňuje mať Večeru Pánovu na Mládežníckych Službách Božích. Agenda pozná 2 spôsoby Večere Pánovej. Ani jedným spôsobom sa však VP nedá zahrať s gitarou, prípadne s celou kapelou. Obe liturgie totiž obsahujú pasáže bez pevného rytmu (bez taktových čiar). Prakticky to znamená, že Večera Pánova musí byť doprevádzaná organom aj na Mládežníckych službách Božích. Keďže cirkev schválila Mládežnícke služby Božie, kde sa môžu hrať piesne na gitare, či aj s bubnami, je potrebné, aby sa takýmto spôsobom mohla zahrať aj Večera Pánova. Myslím si, že je jednoducho lepšie, keď celé služby Božie, akékoľvek, majú...

Bohoslužba a konference k desetiletí Coeny

V pátek 16. a v sobotu 17. listopadu 2012 proběhne v Brně setkání u příležitosti desetiletí existence evangelické liturgické iniciativy Coena. Na programu bude děkovná bohoslužba a konference o liturgické obnově. Coena – evangelická liturgická iniciativa zve širokou veřejnost na setkání u příležitosti 10 let své existence s cílem: – připomenout si s vděčností deset let života a služby iniciativy Coena – zrekapitulovat novodobé dějiny liturgické obnovy v českém evangelickém prostředí – uvažovat o jejích perspektivách do budoucna Program: pátek 16.11.2012 v 18 hodin: slavnostní eucharistická bohoslužba v Chrámu Jana Amose Komenského (“Červeném kostele”) v Brně (Komenského nám.) sobota 17.11.2012:...

Tematické služby Božie, misijná šanca

Moderné, multigeneračné služby Božie sa možno stanú realitou v Bratislave. Majú spojiť kresťanov každého veku s cieľom misijne získavať mestských ľudí. Pred necelým rokom sa spoločenstvá dorastu, mládeže, rodín a seniorov z biblických hodín vyslovili za pravidelné organizovanie moderných služieb Božích, ktoré by viac zodpovedali potrebám súčasných Bratislavčanov. Dlhodobý úbytok pravidelných návštevníkov nedeľných služieb Božích v zbore Bratislava-mesto si vyžiadal pozornosť predstavených zboru a dali šancu tejto iniciatíve, ktorá dostala meno "Tematické služby Božie". V "skúšobnej prevádzke" sa konajú zatiaľ raz do mesiaca v nedeľu o 9,30, ale snahou organizátorov je, aby časom bývali každú nedeľu ráno. Keďže sa v...