Bohoslužba a konference k desetiletí Coeny

V pátek 16. a v sobotu 17. listopadu 2012 proběhne v Brně setkání u příležitosti desetiletí existence evangelické liturgické iniciativy Coena. Na programu bude děkovná bohoslužba a konference o liturgické obnově.

Coena – evangelická liturgická iniciativa zve širokou veřejnost na setkání u příležitosti 10 let své existence

s cílem:
– připomenout si s vděčností deset let života a služby iniciativy Coena
– zrekapitulovat novodobé dějiny liturgické obnovy v českém evangelickém prostředí
– uvažovat o jejích perspektivách do budoucna

Program:

pátek 16.11.2012 v 18 hodin:
slavnostní eucharistická bohoslužba v Chrámu Jana Amose Komenského (“Červeném kostele”) v Brně (Komenského nám.)

sobota 17.11.2012: konference “Možnosti a úskalí liturgické obnovy v evangelické církvi” na faře sboru ČCE Brno 1 (Opletalova 6):

9,00 – liturgická modlitba v kostele Jana Amose Komenského
10,00 – přednáška docenta Jaroslava Vokouna “Otázky nad liturgickou obnovou”
11,15 – panelová diskuse “Perspektivy liturgické obnovy” (J. Vokoun, J. Štefan, M. Lukášek nebo P. Černý)
13,15 – neformální setkání u občerstvení
14,00 – liturgická modlitba v kostele Jana Amose Komenského

Vstup je volný.

http://www.coena.cz/

Komentáre k “Bohoslužba a konference k desetiletí Coeny

  1. Wilfredo

    Ja som bol zatiaľ iba na jedných Službách Božích. A aj to neboli s Večerou Pánovou, ale iba Božie slovo, piesne a modlitby. V podstate sa mi to páčilo. Osobne preferujem jednoduchosť a nenáročnosť. A tiež obdivujem tú schopnosť sa prispôsobovať a reformovať liturgiu podľa zásady, aby bolo Božie slovo zrozumiteľné čo najviac príchodiacim ľuďom. A aby mali všetci zo stretnutia duchovné pohnutie, požehnanie, povzbudenie a celkom osobné napredovanie. Ak sa toto nasleduje, je to skvelé.

    V Katolíckej som zažil skôr určitú strnulosť, ťažkopádnosť pri snahe niečo meniť na liturgii. Osobne som si predstavoval, keď som túžil byť katolíckym kňazom, že budem sláviť omše a budem počas jednotlivých obradov informovať ľudí, čo ktorý znamená, aby si všetci jasne všetko uvedomili a neboli taký navyknutí na tie isté stereotypné formulácie. Aby v tom bol život a ľudia sa tešili, že sú na omši a že všetkému rozumejú a všetkému veria. Neskôr som sa dozvedel, že to kňazi nemajú povolené a že takéto vstupy do liturgie by ohrozovali celú tú mystickú a duchovnú atmosféru, pričom sa zdôrazňuje presná kombinácia určitých slov v daných omšových častiach. A že ohľadom liturgie do značnej miery prevláda diktovanie z Ríma pre celý rímskokatolícky svet, takže bez Ríma sa nedá temer s ničím pohnúť. To nie je moja kritika, určite nechcem kritizovať. Len porovnávam svoje celkom osobné dojmy a pocity. Ak by sa trochu odľahčila liturgia Ríma smerom ku väčšej improvizácii, bolo by fajn a určite by som im držal palce. Pamätám si, že mali sme vo farnosti horlivého kňaza, kaplána, a on si vždy bral mikrofón od ambóny a začal kázať pred ňou, teda defacto pred oltárom. A prechádzal sa popritom, ako plamenne kázal. A náš hlavný farár mu to zatrhol, že reku nedá sa, je raz stanovené, že kázeň má byť od ambóny, a nie pred ňou či inde. Takéto detailíky mi vadia.
    Tak zatiaľ som rád, že môžem držať palce aspoň evanjelikom a ich liturgickej obnove. Veľa požehnania prajem.
    S láskou, Wilfredo.

Komentovať