Charizmatické bludy

Poznáte to: kostol s organom, ktorý tam stojí už stáročia, a zrazu ponuka akéhosi moderného spoločenstva. Všetko majú na prvý pohľad lepšie: pohodlnejšie stoličky, modernú hudbu, atraktívnu internetovú stránku, farebnejšie časopisy, excentrické prejavy. Sľubujú Božie požehnanie vo forme materiálneho blahobytu, porazenie chorôb, aj démonov vyženú. Sami o sebe hovoria ako o prebudeneckom hnutí. Charizmatici. Oni sú tí prebudení, my evanjelici sme zas tí, ktorých oni musia prebudiť. Ponuka je atraktívna, navyše všetky svoje bludy vedia pohotovo podoprieť citátmi z Biblie. Stačí však ísť trochu hlbšie, dať veci do súvislostí a nevytrhávať z kontextu, a heréza je na svete. Vyberiem len tie pravidelne opakujúce sa typické bludy.   Charizmatici...

Končiare vrchov Jemu náležia (Žalm 95,4b)

Tak už sa Láska opäť objaví na evanjeliku. Chýbalo vám spravodajstvo? Mne chýbal internet. Bol som 21 dní na liečení vo Vysokých Tatrách a v sanatóriu síce internet mali, ale … 1. pýtali zaň nekresťanské peniaze,2.pc  bol poruchový,3.  pracoval pomaly, 4. bol veľmi hlučný. Hneď po prvom použití som si povedal, tak teda toto nie. Vo vysokohorskom prostredí som mal možnosť na bližší kontakt s Pánom. Čistý vzduch, krásne počasie – z 21 dní bolo až 17 teplých a slnečných – a to ticho priamo vyzývali na meditácie a modlitby. Denne ráno a večer som si robil pobožnosti , lebo do...

Byť dobrým Otcom… čo to znamená, keď je otec dobrý?

Príslovia 3.11,12                                                                                                                    SSynyn Syn môj, nepohŕdaj kázňou Hospodinovou, nech sa ti neprotiví Jeho trestanie,lebo Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre. Byť dobrým Otcom… čo to znamená, keď je otec dobrý? Keď mi niekto povie, že som dobrým otcom svojím deťom, rozbúši sa mi srdce a veľmi ma to povzbudí a poteší.  Som presvedčený, že tento pocit zdieľam spolu s mnohými otcami, ktorí majú podobnú milú skúsenosť.  Napĺňa nás to, lebo byť dobrým otcom je naozaj zmysluplná činnosť a dobre vychovať svoje deti, to je jedna z najdôležitejších vecí  života.  Čo však je obsahom týchto slov? Čo to znamená, keď mi...

Vzkriesený Ježiš Mesiáš ako prvotina z umretých

Aké je súvis Kristovho vzkriesenia a biblického sviatku Pesach ? "Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých…..tak všetci aj ožijú v Kristovi. Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus…." (1.Kor. 15:20,15:22b,15:23a). Prvotina, alebo prvé ovocie (v angl. Biblii "first fruit"), je starozákonný sviatok, zmienený v Lev. 23:10-11: "Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, a zožnete jej obilie, prvý snop zo svojej žatvy prineste ku kňazovi. On nech zamáva snopom pred Hospodinom, aby ste získali obľubu. V deň po dni sviatočného odpočinku nech ním kňaz zamáva." 14.Nisana večer začína...