Vzkriesený Ježiš Mesiáš ako prvotina z umretých

Aké je súvis Kristovho vzkriesenia a biblického sviatku Pesach ?

"Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých…..tak všetci aj ožijú v Kristovi. Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus…." (1.Kor. 15:20,15:22b,15:23a).

Prvotina, alebo prvé ovocie (v angl. Biblii "first fruit"), je starozákonný sviatok, zmienený v Lev. 23:10-11: "Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, a zožnete jej obilie, prvý snop zo svojej žatvy prineste ku kňazovi. On nech zamáva snopom pred Hospodinom, aby ste získali obľubu. V deň po dni sviatočného odpočinku nech ním kňaz zamáva."

14.Nisana večer začína pripomenutie židovskej veľkej noci (Pesach), kedy Židia slávia sederovú večeru. Nasledujúci deň, 15.Nisana, začína sedemdňové obdobie nekvasených chlebov. V dnešnom Izraeli v židovských obchodoch (rešpektujúcich tradíciu) vtedy nedostať vykvasený chlieb ani žiadne výrobky obsahujúce kvas.

Aká bola možní chronológia udalostí Ježišovho ukrižovania ?  14.Nisana slávil Ješua (Ježiš) s učeníkmi seder, ukrižovaný bol nasledujúci deň (ešte stále bol 14.Nisan). Keďže musel byť v hrobe tri dni a tri noci, Jeho zmŕtvychvstanie malo pripadnúť buď na noc 17. (1) alebo 18.Nisana (6). Napriek týmto výkladovým rozdielom však jeden deň zostáva fixovaný – prvý deň po sviatočnom odpočinku, po sabate (sobote). A to je nedeľa, kedy Izraelci mávali zeleným obilným snopom (hebr. tenufat haOmer) pred Hospodinom.

Od tejto nedele, v ktorú učeníci našli Ježišov hrov prázdny, sa podľa Lev. 23:15-16 počítalo 49 dní omeru, aby tak na nedeľu o 7 týždňov pripadol sviatok Letníc (hebr. Šavuot). Dr. Thomas McCall (3) uvádza argumenty v prospech nedele pre Prvotiny a Letnice, čo praktizovali Saduceji a v súčasnosti Karaiti (2). Rabínsky judaizmus sa pevnej nedeli vyhýba a počítanie omeru začína 16.Nisana.

V tejto súvislosti sa naskytuje aj vysvetlenie pre "záhradníka" (Ján 10:15), za ktorého Mária pokladala vzkrieseného Ježiša. Myslela si, že v záhrade zbiera klasy pre sviatok prvotín ako každý Izraelec.

Zdroje: 1) Hebrejčina pre kresťanov; 2) Wikipédia-Počítanie Omeru; 3) Služba Zolu Levitta-Záhada Letníc; 4) bible-truth.org:Slávnosť prvého ovocia;  5) gracethrufaith.com: Prvé ovocie;  6) bconline.sk:Týždeň ukrižovania alebo aj hľadanie strateného dňa

2 Komentáre k “Vzkriesený Ježiš Mesiáš ako prvotina z umretých

  1. misulik

   A sme tam, kde sme poniektorí byť nechceli……!? 

   Úvádzaš: Napriek týmto výkladovým rozdielom však jeden deň zostáva fixovaný – prvý deň po sviatočnom odpočinku, po sabate (sobote). A to je nedeľa, kedy Izraelci mávali zeleným obilným snopom (hebr. tenufat haOmer) pred Hospodinom.

   Tak ako? Kedy? V nedeľu ? Či v pondelok ? Písmo hovorí, jasne …!  V nedeľu. Tak prečo inak ? 

Komentovať