Pomohli obuť deti v Serednom, Zakarpatsko – UA

Kresťanská organizácia Emanuel pomohla 19. januára 2013 cigánskym deťom v obci Seredné , Zakarpatsko, Ukrajina ,ktoré nemajú obuv, a preto ani nenavštevujú školy. Rozdali 100 párov novej zimnej obuvi. Táto organizácia vyvíja diakonickú činnosť na Ukrajine už 20 rokov. Spolupracuje s miestnymi kresťanskými cirkvami a štátnymi úradmi. Sústreďuje sa najmä na rómske deti a utečenov z Rumunska. 1. dec. odštartovali program “Zohrej dieťa” ,ktorého cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na nákup 10 tisíc párov novej obuvi a 500 kusov piecok pre chudobné rodiny. Akcia potrvá do konca februára t.r. a našla odozvu na Ukrajine, Bielorusku, Rusku, Nemecku i USA. Dobrovoľníci...

Bež a daruj!

 Evanjelické diakonie Saska a Stredného Nemecka spolu so záchrannou službou johanitov organizujú od roku 2006 akciu "Bež a daruj!". Ide o športový beh v súbehu s darovaním peňazí pre sociálne slabé deti a mládež, aby mohli mať aj ony dovolenku. Tohto roku 21. júla sa na behu v Lipsku zúčastní aj ev. krajinský biskup Saska Jochen Bohl a superitendent Martin Henker. Bežci si pred účasťou na behu zabezpečujú sponzorov. Od spomínaného roku organizátori vyzbierali pol milióna eur, a tak pomohli viacej ako 8 tisíckam deťom, mladým, či rodinám.   (www.ekmd.de)

Bež a daruj!

 Evanjelické diakonie Saska a Stredného Nemecka spolu so záchrannou službou johanitov organizujú od roku 2006 akciu "Bež a daruj!". Ide o športový beh v súbehu s darovaním peňazí pre sociálne slabé deti a mládež, aby mohli mať aj ony dovolenku. Tohto roku 21. júla sa na behu v Lipsku zúčastní aj ev. krajinský biskup Saska Jochen Bohl a superitendent Martin Henker. Bežci si pred účasťou na behu zabezpečujú sponzorov. Od spomínaného roku organizátori vyzbierali pol milióna eur, a tak pomohli viacej ako 8 tisíckam deťom, mladým, či rodinám.   (www.ekmd.de)

Pomôžme sestrám a bratom v Žiari nad Hronom!

V ostatnom čísle Posla sme mohli čítať krátku informáciu sestry zo Žiaru nad Hronom o stave výstavby nového ev. chrámu v Žiari. Chrám stavajú už šesť rokov. Je zakrytý a okná zasklené. Teraz potrebujú aj našu pomoc na dokončovacie práce a jeho vybavenie. Kto môžte, pomôžte! Tu je ich účet: 2564641953/0200. "Buďte k potrebám svätých ochotní!" Rim. 12,13

LBM pomáha nevidiacim cestou audio Biblií

Synodný úrad misie LC MS v USA previedol pre Lutheran Blind Mission (LBM) sumu 35 tisíc USD pre zakúpenie 700 kusov audio Biblií. Takto sa Božie slovo dostane aj k tým, ktorí nepoznajú Brailovo písmo alebo nevedia čítať veľké písmená. Výkonný riaditeľ LBM Rev. Dave Andrus vraví, že tieto "hovoriace Biblie" sú "very blind friendly". LBM má po celých USA 68 svojich centrál, ktoré mesačne navštívi v priemere 1500 návštevníkov, z nich asi 75% potrebuje práve tento druh pomôcky. Sám Andrus je od 11 rokov nevidiaci, a preto pozná z vlastnej skúsenosti potreby takto postihnutých ľudí. (www.lcms.org)

Evanjelická cirkev v Maďarsku daruje sanitku

Zajtra v piatok 24. februára 2012 sa v  Budapešti pred budovou Ev. gymnázia na ulici Fasor uskutoční slávnostné odovzdanie sanitného auta s kompletným vnútorným vybavením pre Záchrannú službu v Maďarsku. O tomto dare rozhodlo vlani koncom apríla gen. presbyterstvo ECM. Na kúpu auta prispeli ofery cirkevných zborov, milodary zborov a dary jednotlivcov. Spolu tieto dary tvoria 3 mil. 380 tisíc forintov. Je to desastina ceny sanitky. Zvyšnú sumu doplatila ev. cirkev. Cena sanitky teda bola 23 miliónov forintov. K tomu sa zakúpilo kompletné najnovšie technické zariadenie v hodnote ďalších 11 miliónov forintov ( 1 € = 288,8 Ft). Teda celková suma sanitky s...

Luteránska cirkev Nigérie proti malárii

Luteránska cirkev Nigérie (LCN) bola založená r. 1936. Dnes má asi 140 tisíc členov. Na jej čele stojí arcibiskup Christian Ekong. Ten sa zúčastnil 17. -20. januára 2012 sympózia teologického seminára Concordia LCMS vo Fort Wayne. Následne 29. januára navštívil ústredie LCMS v St. Louise, úrad medzinárodnej misie. Na agende rokovania bola pomoc tejto cirkvi svojim partnerom z Nigérie v boji za odstránenie úmrtí následkom malárie- vypracovať plán práce Luteránskej iniciatívy proti malárii (LMI). Americká cirkev má poslať pracovníkov ,ktorí budú vzdelávať a súčasne financovať tieto kurzy a lieky.Plán počíta s ukončením úmrtí obyvateľov na maláriu do roku 2015. (www.lutheranchurchnigeria.org) Poznámka:...

Starostlivosť čínského luteránskeho cirkevného zboru v Londýne o migrantov

V Järvänpää neďaleko Helsiniek bolo od 7. do 10. dec. t.r. zasadnutie skupiny 26 odborníkov z diakonie z 13 európskych krajín. Na zasadnutí vystúpil s referátom o práci čínskeho lut. cirkevného zboru v Londýne,ktorý patrí do zväzku Luteránskej cirkvi vo Veľkej Británii, David Lin,člen tohto zboru. Lin nebol kresťanom. Navštevoval anglikánsku základnú školu a rím. kat. sekundárnu školu. Potom študoval na Univerzite v Honkongu. Po jej ukončení pracoval ako novinár v Asia Lutheran Press Service. Hoci už na predošlých školách navštevoval biblické krúžky, až v 23 rokoch prijal kresťanstvo. Potom pokračoval v štúdiu žurnalistiky v Bostone, USA a popri zamestnaní ako...

V Diakonii Nemecka sa angažuje na báze dobrovoľníctva do 700 tisíc osôb

Podľa najnovšej štúdie sa v súčasnosti angažuje v Evanjelickej diakonii v Nemecku do 700 tisíc osôb na báze dobrovoľníctva. Je to oveľa viac, ako sa uvádzalo doteraz. Podľa štúdie je priemerný profil dobrovoľníka takýto: väčšinou ženy,vydaté, staršie ako 60 rokov alebo dôchodkyne, v priemere obetujú mesačne 10 hodín službe bez odmeny. Výskum sa konal v 1500 diakonických zariadeniach. Rok 2011 bol v znamení Rok dobrovoľníctva. (www.kirche-mv.de)

Lutheran Disaster Response – organizácia roka 2010

National Voluntary Organizations Active in Disaster (VOAD) Národné dobrovoľnícké organizácie aktívne pri katastrofách –  11. mája t.r. menovali za organizáciu roka 2010 Lutheran Disaster Response (Luteránska odozva pri katastrofách) (LDR) . LDR je spolupracujúca služba ELCA a LC MS v USA. Vyznamenanie tejto členskej organizácii VOAD bolo prezentované počas banketu v Orlando ,Florida, na výročnom zasadnutí VOAD v dňoch 11. až 13. mája 2010. Je to ocenenie práce všetkých luteránov, ktorí milujú a slúžia svojim blížnym v núdzi. Je to tiež ocenenie 20 ročnej činnosti tejto luteránskej pomocnej služby v USA. (www.elca.org)