Bež a daruj!

 Evanjelické diakonie Saska a Stredného Nemecka spolu so záchrannou službou johanitov organizujú od roku 2006 akciu "Bež a daruj!". Ide o športový beh v súbehu s darovaním peňazí pre sociálne slabé deti a mládež, aby mohli mať aj ony dovolenku. Tohto roku 21. júla sa na behu v Lipsku zúčastní aj ev. krajinský biskup Saska Jochen Bohl a superitendent Martin Henker. Bežci si pred účasťou na behu zabezpečujú sponzorov. Od spomínaného roku organizátori vyzbierali pol milióna eur, a tak pomohli viacej ako 8 tisíckam deťom, mladým, či rodinám.  

(www.ekmd.de)

Komentovať