Lutheran Disaster Response – organizácia roka 2010

National Voluntary Organizations Active in Disaster (VOAD) Národné dobrovoľnícké organizácie aktívne pri katastrofách –  11. mája t.r. menovali za organizáciu roka 2010 Lutheran Disaster Response (Luteránska odozva pri katastrofách) (LDR) . LDR je spolupracujúca služba ELCA a LC MS v USA. Vyznamenanie tejto členskej organizácii VOAD bolo prezentované počas banketu v Orlando ,Florida, na výročnom zasadnutí VOAD v dňoch 11. až 13. mája 2010. Je to ocenenie práce všetkých luteránov, ktorí milujú a slúžia svojim blížnym v núdzi. Je to tiež ocenenie 20 ročnej činnosti tejto luteránskej pomocnej služby v USA.

(www.elca.org)

Komentovať