Starostlivosť čínského luteránskeho cirkevného zboru v Londýne o migrantov

V Järvänpää neďaleko Helsiniek bolo od 7. do 10. dec. t.r. zasadnutie skupiny 26 odborníkov z diakonie z 13 európskych krajín. Na zasadnutí vystúpil s referátom o práci čínskeho lut. cirkevného zboru v Londýne,ktorý patrí do zväzku Luteránskej cirkvi vo Veľkej Británii, David Lin,člen tohto zboru. Lin nebol kresťanom. Navštevoval anglikánsku základnú školu a rím. kat. sekundárnu školu. Potom študoval na Univerzite v Honkongu. Po jej ukončení pracoval ako novinár v Asia Lutheran Press Service. Hoci už na predošlých školách navštevoval biblické krúžky, až v 23 rokoch prijal kresťanstvo. Potom pokračoval v štúdiu žurnalistiky v Bostone, USA a popri zamestnaní ako novinár študoval luteránsku teológiu. Teraz sa aktívne venuje práci čínskych migrantov v Londýne. Je to ťažká práca. V zbore sa nepýtajú na povolenia k pobytu alebo na pravé meno. Každému chcú vytvoriť pocit domova, a to zadelením ich do biblických krúžkov. Linova manželka Phoebe a dve deti sa narodili v Honkongu, teraz sa už cítia byť Britmi.

(www.lutheranworld.org)

Komentovať