ARD vysiela na Veľkonočný pondelok SB z kláštora Loccum

Na Veľkonočný pondelok 1. apríla t.r. bude Jednotka -ARD v Nemecku vysielať slávnostné služby Božie z jubilujúceho kláštora Loccum v Hannoversku. O jubileu sme už písali inde. Na týchto bohoslužbách bude kázať krajinský biskup Hannoverskej krajinskej ev. lut. cirkvi Ralf Meister. Liturgujú opát a prior kláštorného konventu , emeritný krajinský biskup Horst Hirschler a Arend de Vries, duchovný viceprezident krajinského úradu cirkvi. Na SB budú účinkovať Komorný zbor Hannoveru s dielami J.S. Bacha a Maurice Duruflé a Dychová hudba pozonistov Hannoveru. V hranej scénke medzi zakladateľom rádu cistercitov Bernhardom von Clairvauxom a reformátorom M. Lutherom bude reč o víťazstve života...

Ordinácia 8 nových kňazov v Severnej ev. krajinskej cirkvi

V nedeľu 10. marca t.r. bola v chráme sv. Laurencia v Itzehoe slávnosť ordinácie dvoch žien a šiestich mužov za kňazov Severnej ev. lut. krajinskej cirkvi dištriktu Šlezvicko-Holštajnsko. Ordináciu vykonal biskup tejto cirkvi Gerhard Ulrich. V kázni im okrem iného povedal:” Prichádzate ku peknému povolaniu. Stretnete mnohých ľudí , ktorí vám budú dôverovať. Ale toto povolanie má aj mnohé riziká a vedľajšie účinky, ktoré sa nedajú jednoducho zvládnuť. Dávajte si pozor na seba! A buďte si istí: Kristus je s vami na vašej ceste. ” (www.nordkirche.de)

Ordinácia novokňazov v Poľsku

V sobotu 9. februára t.r. budú sa v ev. kostole Sv. Trojice v Ledzinach Holdunowe konať slávnostné služby Božie s ordináciou novokňazov. Do Pánovej služby sú povolaní štyria muži. Ordináciu vykoná biskup Evanjelicko -augsburskej cirkvi v Poľsku J. Samiec spolu s asistentami. V tomto cirkevnom zbore je to historická udalosť – prvá ordinácia v povojnových časoch. (www.luteranie.pl)

20. vianočné vešpery pred Frauenkirche v Drážďanoch

Spolok na podporu Frauenkirche a Základina Frauenkirche Drážďany usporadúvajú tohto roku v nedeľu 23. decembra už po 20-tý raz na námestí pred Frauenkirche v Drážďanoch večerné vianočné služby Božie – vešpery. Už tesne popoludní 23. dec. budú tam stretnutia s umelcami, dychová hudba bude hrať vianočné piesne a koledy. Na bohoslužbe bude prítomný krajinský biskup Jochen Bohl a predseda vlády Saska Stanislaw Tillich a iní. Na podujatie napriek snehu a mrazu prichádzajú desaťtisíce osôb z domova i zo zahraničia. Doteraz ich prišlo spolu 378 tisíc. (www.evlks.de)

Ordinácia v Suchumi, Abcházsko

V 2. adventnú nedeľu -9. decembra t.r. sa v ev. lut. kostole sv. Jána v Suchumi konala slávnosť ordinácie miestneho kazateľa Michaila Šligel-Milcha za kňaza. Ordináciu vykonal biskup Ev. lut. cirkvi v Gruzínsku Joachim Kiderlen. Ordinovaný M. Šligel – Milch ukončil v r. 2011 diaľkové štúdium na teologickom seminári. Hoci je mladý, má iba 26 rokov, už dlho duchovne zaopatroval veriacich evanjelikov vo svojom meste. V cirkevnom zbore je zaregistrovaných 30 členov, ktorí sa na bohoslužby schádzajú v historickom kostole sv. Jána. Poznámka Lásku: Suchumi bolo gruzínske mesto, od vojenského prevratu je hlavným mestom separatistického Abcházska. Má 64 tisíc obyvateľov,...

Stretnutia veriacich v cz ECAV Sv. Jur -advent, Vianoce, Silvester, Nový rok,..

Srdečne Vás pozývame na naše strtetnutia do cz ECAV Svätý Jur takto: 11. dec. -utorok a 14. dec. piatok – adventná večiereň o 17.00 hodine 3. adv. nedeľa 16. dec. : -9,30 hl. SB o 9,30 hod.; 15.00 hod. nešpory 18. dec. -utorok a 21. dec. piatok -adv. večiereň o 17.00 hodine; 4. adv. nedeľa 23. dec. : hl. SB o 9,30 hod. ; 15.00 hod. – nešpory; 24. dec. Štedrý večer – SB o 16.00 hodine; 25. dec. 1.sl. vianočná : sl. SB o 9,30 hod.; 15.00 hod. vianočný večierok; 26.dec. 2. sl. vianočná: SB s VP o 9,30...

Opätovné posvätenie kostola v kláštore Loccum, Nemecko

Po dvojročných reštauračných prácach bude v 1. adv. nedeľu 2. dec. 2012 opätovne posvätený kostol kláštora Loccum, Hannoverská cirkev. Posviacku vykoná opát Horst Hirschler, kázať bude krajinský biskup Ralf Meister. Náklady na renováciu činili spolu 3,3 mil. EURO. V podvečer bude sa konať slávnostný koncert s Bachovým vianočným oratóriom,1. a 3. časť. Kláštor bol zriadený r. 1163 roku. Na budúci rok teda bude mať 850 rokov. Od roku 1593 je luteránsky. Už asi 300 rokov slúži ako vzdelávacie stredisko pre budúcich pastorov , od r. 1970 aj pastorky. Dnes je miestom pre Kazateľský seminár EL krajinskej cirkvi Hannoveru. Od roku...

Evanjelické SB k Pamiatke reformácie 2012 v televíziách

Upozorňujeme Vás, že dňa 31. októbra 2012 na Pamiatku reformácie budú sa vysielať v niektorých televíziách evanjelické služby Božie. Sú to najmä: STV2 – Dvojka o 17.00 hodine z cz Málinec. TVP 2 – o 17.00 hod. z ev. kostola v Ustronu,Poľsko TV Slovenija 1 – o 10.00 hodine z ev. kostola v Lublani, Slovinsko ARD – o 10.00 hodine z ev. kostola sv. Tomáša v Lipsku. Ide o slávnostné SB 800. výročia založenia chrámu a chlapčenského zboru – Thomanerchor, ktorý bude tam vystupovať. Káže na Gal 5,1-6 predseda EKD ,prézes N. Schneider. Požehnané chvíle pri sledovaní aj cez online...

Hudba je zvesťou, ktorá sa dotýka priamo srdca

Na slávnostných službách v nedeľu 14. okt. t.r. v evanjelickom kostole Krista Pána v Ríme to o.i. povedal vedúci biskup Spojenej ev. lut. cirkvi Nemecka (VELKD) ,ktorý bol a.h. kazateľom na Kirchentagu Evanjelicko-luteránskej cirkvi Talianska (ELKI). Počas troch dní cirkev predstavila v informačných stánkoch svoju činnosť v cirkevných zboroch. V programe boli aj prednášky, tvorivé dielne a noc hudby v tomto chráme. Celé podujatie sa nieslo v znamení príprav na oslavy jubilea reformácie, tento rok v znamení hudby. ELKI má do 7 tisíc členov a je v tesnom spojení s VELKD. (www.nordkirche.de)

250 rokov hl. chrámu Hamburgu

V Hamburgu budú prebiehať týždenné jubilejné oslavy 250. výročia posvätenia hlavného chrámu sv. Michala. Baroková loď chrámu bola stavaná 12 rokov.Kostol posvätili 19. októbra 1762. Vtedy ešte nemal vežu, ktorú pristavili pozdejšie. Veža meria 132 m a je dominantou mesta. Na úvod jubilejného týždňa budú hudobné bohoslužby 21. októbra s biskupkou Kirsten Fehrs. Na nich predvedú to Telemanovo oratórium, ktoré autor skomponoval k posviacke chrámu roku 1762. (www.nordkirche.de)