Ordinácia v Suchumi, Abcházsko

V 2. adventnú nedeľu -9. decembra t.r. sa v ev. lut. kostole sv. Jána v Suchumi konala slávnosť ordinácie miestneho kazateľa Michaila Šligel-Milcha za kňaza. Ordináciu vykonal biskup Ev. lut. cirkvi v Gruzínsku Joachim Kiderlen. Ordinovaný M. Šligel – Milch ukončil v r. 2011 diaľkové štúdium na teologickom seminári. Hoci je mladý, má iba 26 rokov, už dlho duchovne zaopatroval veriacich evanjelikov vo svojom meste. V cirkevnom zbore je zaregistrovaných 30 členov, ktorí sa na bohoslužby schádzajú v historickom kostole sv. Jána.
Poznámka Lásku: Suchumi bolo gruzínske mesto, od vojenského prevratu je hlavným mestom separatistického Abcházska. Má 64 tisíc obyvateľov, leží pri Čiernom mori a patrí ku kúpeľným a rekreačným centrám.
(www.elkras.ru)

Komentovať