Ordinácia novokňazov v Poľsku

V sobotu 9. februára t.r. budú sa v ev. kostole Sv. Trojice v Ledzinach Holdunowe konať slávnostné služby Božie s ordináciou novokňazov. Do Pánovej služby sú povolaní štyria muži. Ordináciu vykoná biskup Evanjelicko -augsburskej cirkvi v Poľsku J. Samiec spolu s asistentami. V tomto cirkevnom zbore je to historická udalosť – prvá ordinácia v povojnových časoch.
(www.luteranie.pl)

Komentovať