Evanjelické SB k Pamiatke reformácie 2012 v televíziách

Upozorňujeme Vás, že dňa 31. októbra 2012 na Pamiatku reformácie budú sa vysielať v niektorých televíziách evanjelické služby Božie. Sú to najmä:
STV2 – Dvojka o 17.00 hodine z cz Málinec.
TVP 2 – o 17.00 hod. z ev. kostola v Ustronu,Poľsko
TV Slovenija 1 – o 10.00 hodine z ev. kostola v Lublani, Slovinsko
ARD – o 10.00 hodine z ev. kostola sv. Tomáša v Lipsku. Ide o slávnostné SB 800. výročia založenia chrámu a chlapčenského zboru – Thomanerchor, ktorý bude tam vystupovať. Káže na Gal 5,1-6 predseda EKD ,prézes N. Schneider.
Požehnané chvíle pri sledovaní aj cez online vysielanie týchto staníc.

Komentovať