Nemýľte sa . . .

Drahý čitateľ, Ty môžeš „rád počúvať“ o kráľovstve Božom ako Herodes (Mk 6, 20);Ty sa môžeš „naľakať“ pri kázaní Slova ako Félix (Sk 24, 25);Ty si môžeš priať, aby si „zomrel smrťou spravodlivých“ ako Bileám (4M 23, 10);Ty môžeš opustiť „Sodomu tohto sveta“ ako Lótová žena (1M 19, 26);Ty sa môžeš priznať k hriechu a žiadať o príhovor a modlitby ako faraón (2M 10, 16−17);Ty môžeš byť „takmer naklonený“ stať sa kresťanom ako Agripa (Sk 26, 28);Ty môžeš povedať o Kristovi, že „nenachádzaš na Ňom žiadnej viny“ ako Pilát (J 18, 38);Ty môžeš vyznávať, že si učeníkom ako Judáš (Sk 1, 25);Ty môžeš mať „lampu“ vyznania...

Dvojako rodili raz slovenské polia

Dvojako rodili raz slovenské polia: dolu žitko rástlo, nad ním — dobrá vôľa. Žitko platí striebrom, dobrá vôľa zlatom; o biede ni chýru: každý dosť mal na tom… Dnes, ach, nerodia tak! Ešte zbohom zbožie; ale dobrej vôle dožiť, nedajbože! V ktorú zájdem stranu, smutno v našom poli: a mne to tak chybí! A mňa to tak bolí!… Dobrá vôľa, kde si?, skríknem neraz-nedva; ak tá skala sa mi ozve, i to ledva. Kde si, by ťa zrelo oko, ucho čulo… A či dobrej vôle semä zahynulo? Dosť semiačka v mysliach, každom vo priečinku,i ho vybrať slinka honila by slinku…...