GBÚ oznamuje: Zomrel Dušan Vagaský

 29.08.19  Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka  Oznamy Pán Boh si dňa 28. augusta 2019 povolal z tejto časnosti do večnosti brata Ing. Dušana Vagaského, bývalého riaditeľa Generálneho biskupského úradu. Zomrel vo veku 63 rokov. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bude 2. septembra 2019 o 15:00 hod. v ev. a. v. kostole vo Vyšnom Žipove. Pozostalej rodine vyprosujeme veľa síl a Božieho požehnania.  Vyslovujeme úprimnú sústrasť pozostalým a pripájame sa k potešujúcim prosbám.

M. Rázus – Kajúca

Smutno, presmutno mi; ťarcha na svedomí! A Ty, Kriste, kým ja v prachu, stojíš biely-čistý celý: zdvihni dušu plachú! Rúcho poškvrnené, hrozia hriechu tiene, však Ty, Pane, pre tú muku tam na dreve – ustaň v hneve, podajže mi ruku! Posilň ducha – telo, obleč v rúcho bielo, roznieť v srdci viery plameň: pravde tu žiť – Tebe, slúžiť – až na veky! Amen.

Sing Halleluja to the Lord

Krestanska piesen z roku 1974 sa stala neoficialnou hymnou protestov v Honkongu v Juni a Juli v roku 2019 proti novemu zakonu o vydavani obyvatelov hongkongu do Ci-ny. Ide o obavy aj o krestanov prenasledovanych v v tejto krajine. Kedze nabozenske zhromazdenia policia nemoze tak lahko rozohnat, protestujuci spievaju krestanske piesne.

Na Myjave sa činia

Na Myjave pripravujú festival pre celú rodinu 07.08.19 Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka Príbeh MYfestu sa začal v srdci jedného mladého kresťana, ktorý mal túžbu sprostredkovať ľuďom z našich krásnych kopaníc radosť z Božieho slova a hudby. Preto neváhal a vydal sa hľadať podobných nadšencov, aby sa táto myšlienka mohla stať skutočnosťou. S Božím požehnaním sa pre tento nápad nadchlo viacero mladých ľudí, pochádzajúcich z rôznych kresťanských cirkví, ktorých spája to najdôležitejšie a to viera v Boha. A tak vznikol jedinečný organizačný tím s jednotnou víziou, odhodlaný vytvoriť perfektný festival! MYfest je určený pre všetky vekové kategórie, a preto si tento...

Uznesenia Synody ECAV 2019

GBÚ ECAV informuje verejnosť: Uznesenia Synody ECAV na Slovensku zo zasadnutia v dňoch 21. – 22. 06. 2019 v Prešove K bodu rokovania 02: Schválenie programu synody Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje časový a obsahový program svojho zasadnutia 21. – 22. 06. 2019. Hlasovanie:PRÍTOMNÍ: 59 ZA: optická väčšina PROTI: NEHLASOVALI: Výsledok hlasovania: uznesenie bolo prijaté. K bodu rokovania 04:Oboznámenie s rokovacím poriadkom a jeho schválenie Uznesenie 04-01 Synoda ECAV na Slovensku berie na vedomie, že na svojom rokovaní v dňoch 21. 06. a 22. 06. 2019 v Prešove sa bude riadiť Zásadami rokovania na Synode ECAV na Slovensku, ako boli...

Zomrel Doc.Dr.Miloš Kovačka, PhD.

Zomrel Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD.  06.08.19  Predsednísctvo ECAV  Stanoviská a vyjadrenia So zármutkom v srdci sme prijali správu o úmrtí významného historika a vzácneho človeka Doc. Dr. Miloša Kovačku, PhD. Predsedníctvo ECAV vyslovuje úprimnú sústrasť manželke aj synom s rodinami. Bibliograf, historik knižnej kultúry a cirkevných dejín. Je významným riešiteľom štátnych vedeckovýskumných úloh v oblasti projektovania národného knižnično-informačného systému Slovenskej republiky. V rokoch 1991 – 2011 pôsobil ako riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice a v rokoch 1999 – 2010 ako učiteľ v odbore dokumentácia kultúrneho dedičstva a cirkevných dejín na Univerzite Mateja Bela, Žilinskej univerzite a v Biblickej škole...