Ježišov a náš pôst

                 Ježišov a náš pôst       Pôst Tvoj na púšti, Kriste – ó, daj nám tiež stáť v ňom, nech našou skúškou v svete  a naším víťazstvom. Nech: chlieb, sláva, zlato nám myseľ nezmetie, lež za príkladom Tvojím žijeme vo svete! Amen   (M.R.) Mt 4, 1 – 11: “ Potom Duch vyviedol  Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal (2) Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. (3) Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby!...

Boh hovorí

                                     Boh hovorí Hľa, cesta znova začína sa, Pane, tŕnistá, tvrdá – na poľutovanie. Daj, nech zrak vidí ťažkú obeť Tvoju, a nájde duša, čo jej ku pokoju! Amen (M.R.) Ž 50, 1 – 6: “Mocný Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem  od slnka východu až k jeho západu. (2) Zo Siona, z dokonalej krásy, skveje sa Boh, (3) prichádza Boh náš, nemlčí; oheň pustoší pre Ním, a vôkol Neho to veľmi buráca. (4) On zhora volá na nebo a na zem, aby...

Za br.farárom Miroslavom Hvožďarom st.

Zomrel brat farár Miroslav Hvožďara st.  11.02.21  Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka  Oznamy S ľútosťou oznamujeme, že brat farár Miroslav Hvožďara st. nás predišiel do večnosti. S láskou spomíname a smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.   Narodil sa v Starej Turej, ordinovaný bol v roku 1959 v Prešove. Rok po ordinácii uzavrel v Kostolnom manželstvo. Po ordinácii pracoval krátko ako ošetrovateľ na chirurgii v nemocnici v Myjave. Jeho prvým pôsobiskom sa stal CZ Nové Mesto nad Váhom, kam nastúpil až v roku 1962 ako kaplán. Po roku odišiel do Trenčína, kde bol tiež kaplánom 1 rok. Od roku 1964 pôsobil 12 rokov v...