Pomoc ľuďom vo vašom okolí

Ak chcete ponúknuť alebo požiadať o pomoc alebo sa spojiť s ľudmi vo svojom okolí v časoch novej situácie, môžete tak urobiť aj pomocou mobilnej apky a virtuálnej komunity evanjelik.sk: stačí si stiahnuť appku, vytvoriť si profil a môžete osloviť ľudí vo svojom okolí. Viac informácií tu: Nájdi evanjelikov vo svojom okolí

Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine…

 Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine… Ku nám všetkým skloň sa, lekáru Kriste, a uzdrav i nás to slovo čisté – z nemoci zdvihne, z nesváru; zbratrí, a budeme mať, čo k žitiu patrí. Amen (M.R) Ž 130: “ H hlbokosti volám k Tebe, Hospodine, (2)Pane, počuj hlas môj; nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia! (3) Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? (4)U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. (5) Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša. (6) Na Pána čaká moja duša ako strážnici na ráno, ako strážnici na ráno. (7) Izrael,...

Éngedí

Hádam si pomyslite, čo týmto cudzím slovom chce autor povedať. Možno ani nebudete mať chuť čítať článok, ktorý má takýto názov. Ale pozývam vás, aby ste sa do obsahu týchto riadkov úplne ponorili, lebo je to slovo v príhodný, pôstny čas. Žijeme na počiatkoch doby, na ktorú sa vzťahuje slovo Pána Ježiša, ktorý svojich učeníkov varoval: „Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je! – neverte!“ — Prečo? Pretože „povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených.“ (Mt 24, 24). Teda v týchto nebezpečných časoch ma nám veľmi...

Múdre dieťa a kráľ blázon

„Lepší je chudobný, ale múdry mladík, než starý, ale bláznivý kráľ, ktorý si nechce dať poradiť.“ Kazateľ 4,13 Podľa názvu by sa mohol niekto domnievať, že si tu prečíta rozprávku. Ale vidíme, že je to slovo Písma a tam nie sú rozprávky. Náš text teda hovorí o kráľovi a o dieťati a je v ňom povedané, že dieťa je na tom lepšie než kráľ. Všimnime si bližšie, lebo tu zaiste nejde o každé dieťa, tak ako tu nejde o každého kráľa. Aké dieťa je na tom lepšie než kráľ? Dieťa chudobné a múdre. A aký kráľ je na tom horšie, než chudobné...

Vydaj počet zo šafárenia…

  Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť L 16, 1 – 9: “Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára; toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. (2) Zavolal si ho teda a povedal mu: Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. (3) Tu si šafár pomyslel: Čo urobím, keďže mi pán odníma šafárstvo? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. (4) Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím šafárstvo. (5) Zavolal si každého dlžníka pánovho a spýtal sa prvého: Koľko si dlžen môjmu pánovi? Odpovedal:...