Svedectvo o svetle

 Ján 1, 6-8; 19-28: “Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. (7) tento prišiel na svedectvo; svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. (8) On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. – (19) A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? (20) Vyznal a nezaprel; a vyznal: Ja nie som kristus. (21) I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. – Či si prorok? Odpovedal: mie! (22) Povedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým,...

Pripravme cestu Pánovi

Gáll,Tomáš:  Pripravme cestu Pánovi   Kráľ vekov prichádza a chce byť Hosťom naším, pri dverách sŕdc klope, betlehemské Dieťa Božie. Otvorme srdcia Mu, vytne z nich hriechu hložie, otvorme, nech Jeho ohňom plá duša celá, otvorme, prijmime Ježiša za priateľa.   Chce naším Hosťom byť, keď vonku vetry hudú, zrovnajme chodníky k srdca nášho bránam, z hriechu sa kajajme, volajúc: Hosana! príď, Kriste, čakáme, chceme mať v Tebe Pána, buď základ nádeje, pokoja, naša schrána. –   Dajme Mu Pánom byť navždy v našom žití, Tomu, čo pokojom a mierom večným dýše. Otvorme dokorán sŕdc všetky skrýše, bohatý v daroch...

Počujme hlas pravdy

      Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, od Pána Ježiša Krista! (Zjav. 1, 4-5) Amen Ján 18, 36 -37:       “A Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohoto sveta, moji služobníci bili by sa za mňa, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. (37) Spýtal sa Ho teda Pilát: Tak predsa si kráľ? Odpovedal Ježiš: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy...

Bdejme!

                                                        Bdejme! Keď niekto prespí kázeň v kostole, to ešte nemusí byť niečo zlé.  Horšie je, keď niekto prespí celý cirkevný rok a preto si ani nevšimne, že sa začal nový. Najhoršie je, ak niekto duchovne prespí mnoho rokov. Keď telesne žije, ale zostáva duchovne neprebudený. Nežije z viery a neveselí sa v nádeji z Kristovho príchodu. Oslovenie, ktoré opakovane zaznieva na začiatku adventu preto zneje: Bdejme! Služby Božie už v prvú adventnú...