Cirkev ako prístrešok

Túto betónovú búdku som videl v strede alpskej dediny – železobetónová konštrukcia je ochranou pred lavínou a kameňmi, ktoré sa v zime môžu zosunúť zo strmých hôr. Nápis “Ochrana pred lavínou” je v 4 svetových jazykoch. Pripomenulo mi to, že naša cirkev je a má byť presne toto – búdka, ktorá nás ochráni, keď sa na náš život, zosunie čokoľvek. Prístrešok navonok možno nie je veľmi estetický, zvnútra je trošku pomaľovaný a ozdobený ako sa to ľuďom zrovna páčilo. Dôležitejšie však je že – stojí na pevnom Základe – Ježiš Kristus, – nepoddá sa prívalu – zla a hriechu, –...

Ako pripraviť veľkonočnú vigíliu?

Tento článok píšem po viacerých skúsenostiach Vigílie na Veľkú noc v našom zbore. Jedná o jedinečnú, veľmi starú a na liturgiu bohatú bohoslužbu. Článok nie je úplným liturgickým poriadkom na prípravu netypických bohoslužieb, skôr je to popis s upozorením na detaily, ktoré umocňujú celé prežívanie vigílie. Bohatý liturgický poriadok podľa amerických luteránov nájdetev češtitne na stránke COENA. Christos voskres! 1. Bohoslužby – Vigília (t.j. bdenie) by sa mali začať ešte pred 6.00, ešte za tmy. Podľa kalendára výjde slnko o 6.07. Veriaci ľud sa zhromaždí v kostole a za úplnej tmy a ticha. 2. Pri vchode môžu dostanú vigílne sviece. 3....

Projekt Spevník, Funebrál a Pašie v audio verzii – info na evav.cz

Milí priatelia, po vyše 9 mesiacoch práce s radosťou oznamujem, že podklady k Evanjelickému spevníku vo forme samostatných audio stôp sú DOKONČENÉ. Tým je dosiahnutá prvá méta v projekte. Napriek dramatickým momentom, kedy napr. po odpálení harddisku vyšším napätím vďaka Bohu (a tiež odbornej pomoci za značnú sumu ojro) boli napokon nahrávky zachránené a zmŕtvychvstalý disk oživený… Pri tejto príležitosti dostal projekt darček – novú prezentačnú úvodnú mini-stránku www.evav.cz ktorej názov snáď nemožno zabudnúť, lebo ev.a.v. cz (cirkevný zbor) je silne mnemotechnická pomôcka. Audioblog je na subdoméne audio.evav.cz. Projekt však zďaleka neskončil a nahrávanie pokračuje Evanjelickým funebrálom. Časť piesní je spoločných, a ostatné...